Salı, Kasım 24Topraksız Tarım

Ay: Mayıs 2020

Borulu Sistemde Amatör Topraksız Tarım Nasıl Yapılır?

Borulu Sistemde Amatör Topraksız Tarım Nasıl Yapılır?

Akan Su Kültürü
İşlem Basamakları Marul fidesi elde ediniz ( Farklı bitki fideleri de kullanılabilir, biz marul fidesi üzerinden anlatacağız)Borulu sistemi kurmak için boruların temin edilmesi gerekmektedir. (Biz 100 lük atık su boruları, 100 lük maşon, 100 lük kör tapa ve plastik depo rekoru temin ettik)Boruları serada veya açık alanda düz bir şekilde yerleştiriniz. (Boruların terazide olması önemlidir.)50 - 100 litrelik bidonu veya kovayı borulardan gelen suyu toplamak için uygun yere yerleştirinizBidon veya kovanın içine dalgıç pompa veya akvaryum kafa motoru yerleştiriniz.Bidonun veya kovanın içine gübre ve suyu orantılı bir şekilde doldurunuz. (Ec Metre kullanırsanız daha sağlıklı olacaktır)Fideleri altı delinmiş saksılara yerleştiriniz.Borularda fideleri yerleştirdiğimiz saksıların sığacağı ...
Durgun Su Kültüründe Topraksız Tarım

Durgun Su Kültüründe Topraksız Tarım

Durgun Su Kültürü
Topraksız tarım genel bir tanımla, bitkisel üretimin durgun veya akan besin çözeltisinde, besin sisinde veya besin çözeltisi ile beslenmiş katı ortamlarda gerçekleştirilmesi yöntemidir. Bu açıdan bakıldığında topraksız tarım, su kültürü (hidroponik) ve ortam kültürü (substrat kültürü - katı ortam) olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Su kültüründe bitkiler besin eriyiği içinde yetiştirilirken; ortam kültüründe bitki kökleri organik (kokopit, ağaç kabuğu, talaş, saman), inorganik veya sentetik (Taş yünü) ortamlar içindedir. Her iki yetiştirme tekniğinde de bitkilerin besin maddesi ve su gereksinimleri, gelişmeleri için gerekli tüm elementleri içeren besin çözeltileri kullanılarak karşılanmaktadır. İklim değişikliğinin etkileri, kötü arazi koşulları, kuraklık ve toprak verimliliğinde azalma ...
Akan Su Kültüründe Topraksız Tarım – NFT Hydroponics

Akan Su Kültüründe Topraksız Tarım – NFT Hydroponics

Akan Su Kültürü
Bu teknikte besin çözeltisi ince bir film şeklinde ve belirli bir debi ileakacağı bir kanal veya boru bulunmaktadır. Bitkilerin kökleri bu borudaki hazırlanmış ve borularda dolaştırılan besin çözeltisine doğrudan temas etmektedir. Sistemin temel bileşenleri plastik borular, su tankı ve tanktaki dalgıç pompadır. dalgıç pompa yerine amatör sistemlerde akvaryum kafa motoru da kullanılabilir. Kanallar genellikle mat plastik film veya plastik borulardan oluşmaktadır. Yetişme kabı olarak kullanılan olukların içinden bir besin eriyiğini ince bir tabaka halinde geçer. Kaplarda yerleştirilen bitkilerin köklerini besin eriyiği ile temas ettirerek beslenmeleri sağlanır. Böylece kökler su ve besin ihtiyacını karşılayabilmekte, hem de yeterlihavalanma olanağı bulmaktadır. Oluklardan geçen çözelti daha...
Topraksız Tarım Çilek Yetiştiriciliği

Topraksız Tarım Çilek Yetiştiriciliği

Akan Su Kültürü, Torbalarda Yetistiricilik
Sera çilek yetiştiriciliğinde üretim topraksız tarım teknikleri kullanılarak yapılırsa hem birim alana daha çok bitki sığdırma şansı olur hem de çilek için büyük sorun olan toprak kökenli sorunlara çözüm getirilmiş olunur. Topraksız tarım, bitki gelişimi için gerekli olan su ve besin maddelerinin gereken miktarlarda kök ortamına verilmesi esasına dayalı olup katı ortam ve su kültürü olarak ikiye ayrılmaktadır. Ortam kültüründe; bitkiler organik veya inorganik ortamlar içersinde yetiştirilmekte ve sulama besin eriyiği katkılı şekilde yapılmaktadır. Su kültüründe bitkiler besin elementlerini içeren suyun içersinde yetiştirilmektedir. Bir su kültürü yöntemi olan besleyici film tekniği diye türkçeleştirilen NFT ise kök uçları boyunca besin eriyiğinin yüzeysel olarak akıtılması esasına daya...
Vermikompost – Solucan Gübresi Nedir?

Vermikompost – Solucan Gübresi Nedir?

Vermikompost
Çeşitli hayvansal ve bitkisel organik atıkların solucanlar tarafından sindirilip humusa benzeyen maddelere dönüştürülmesi işlemi “vermikompost” olarak adlandırılır. Vermikompostun üretimi için kullanılan solucan türü çok iyi tanınmalı ve türün özelliklerine en uygun yaşam ortamı vermikompost üretimi için solucanlara sağlanmalıdır. Vermikompost (Solucan gübresi) üretimi için gereken kompost solucanlarının ihtiyaçları Solucanların yaşayacakları yatakların, yaşam ortamlarının hazırlanmasıSolucanlara düzenli besin kaynağının oluşturulmasıSolucanların sağlıklı şekilde yaşayabilecekleri Nem ve Sıcaklığın sağlanmasıUygun havalandırma koşullarının sağlanması Solucanlar Nasıl Beslenir? Solucan gübresi üretimi için çeşitli atıklar değerlendirilebilir. Çoğu üretici hayvan dışkılar...
Substrat Katı Ortam kültürü Nedir?

Substrat Katı Ortam kültürü Nedir?

Substrat Kültürü - Katı Ortam
Substrat katı ortam kültüründe yapılan yetiştiricilikte bitki kökleri orrganik veya sentetik materyaller içine yerleştirilerek besin çözeltisi ile bitki beslemenin yapıldığı topraksız tarım yöntemidir. Katı ortam kültüründe bitkilerin kökleri sabitlendiği için bitkiyi ayakta tutmak için desteğe ihtiyaç duyulmaz, ayakta tutmak daha kolaydır.Bitki köklerinde yeteri kadar hava boşluğu bulunacağı için bitkinin ihtiyaç duyduğu oksijeni kolaylıkla karşılayabilecek ve kök gelişimini çok daha rahat gerçekleştirecektir.Ortaya çıkabilecek herhangi sistem arızasında (elektrik kesintisi, motorun arızalanması vs.. ) su kültürüne göre bitkiler çok daha uzun süre dayanabilirler. Katı Ortam Kültüründe Dikkat Edilmesi Gerekenler Kullanılan katı ortam malzemesinin ve kullanıldığı malzemenin...
Topraksız Tarımın Avantajları

Topraksız Tarımın Avantajları

Topraksız Tarım
Topraksız tarım uygulamalarının geleneksel topraklı yetiştiriciliğe göre birçok faydası bulunmaktadır. Topraksız Tarım bitkinin ihtiyaç duyduğu, yaşamını devam ettirebilmek için gerekli olan se ve besin karışımının maddelerinin köklerine ulaştırılması esasına dayanan bir yöntemdir. Topraksız tarım sisteminde seralarda yapılan üreticilik topraklı üreticiliğe göre çoğu yönden avantajlıdır. Akan Su Kültüründe Marul Toprak kullanılmadığı için toprağa sarf edilen masraf ve emeğe de gerek kalmaz.Tarımsal üretimin ve bitki yetiştirmeye elverişli olmayan bozuk topraklarda, taşlı ve kayalık arazilerde de topraksız yetiştiricilik yapmak mümkündürBitkinin gereksinim duyduğu yetiştirme koşulları sağlamak toprağa göre çok kolaydır. Tuzluluk, pH derecesi, bitki besin maddeleri, hava ve su ...
Topraksız Tarım Teknikleri

Topraksız Tarım Teknikleri

Topraksız Tarım
Topraksız tarım temel olarak Substrat (katı ortam) kültürü ve su kültürü olarak ikiye ayrılmaktadır. Topraksız Tarım Teknikleri Su KültürüDurgun Su KültürüAkan Su KültürüAeroponik Substrat (katı ortam) kültürüYataklarda YetiştiricilikTorbalarda YetiştiricilikSaksılarda Yetiştiricilik Bitki besin çözeltileri (Besin Eriyiği) içerisinde bitkinin kökleri gelişirse; durgun su kültürü, bitki besin çözeltisi bitki kökleri boyunca akıtılırsa veya çözeltinin akıtıldığı ortama bitki kökleri yerleştirilirse; akan su kültürü, besin çözeltisi ve su sis olarak uygulanırsa; aeroponik olarak adlandırılır. Substrat (Katı Ortam) kültürü bitki köklerini organik, inorganik ve sentetik materyaller içerisine yerleştirilerek uygulanmaktadır. ...
Topraksız Tarım Nedir?

Topraksız Tarım Nedir?

Topraksız Tarım
Topraksız tarım; durgun veya akan besin çözeltisinde, bitki besleyiciler (besin eriyiği) ile beslenmiş katı ortamlarda (cocopeat, kaya yünü vs) ya da besin çözeltisinin sisleme yoluyla (aeroponik) verilmesiyle gerçekleştirilen her türlü tarımsal üretim şekline denir (Sevgican, 2003). Topraksız tarım tarihi incelendiğinde Babil’in asma bahçelerinde Azteklerde ve Çinliler’ in yüzen bahçelerinde karşılaşılmaktadır. Yazılı kayıtlar incelendiğinde ise Mısırlıların milattan önce suda bitki yetiştirdiği anlatılmaktadır. 1600’lü yıllarda topraksız yetiştiricilikle ilgili bitki gelişimini destekleyen maddeler ve bitkilerin bileşimini belirlemeye yönelik çalışmalar yapılmıştır. 1800’lü yıllarda bitkilerinbesin eriyiği ile sulanarak yetiştirilebileceği ispatlanmıştır. 1860 yılında ise bitki besin...
Verification: 1c284e6c8546eb3c