Pazartesi, Kasım 23Topraksız Tarım

Ay: Temmuz 2020

Kompost Kullanımının Toprağa Faydaları

Kompost Kullanımının Toprağa Faydaları

Kompost
Atıkların değerlendirilmesinin yanı sıra, çevre sorunlarının önlenmesi ve yok edilmesini sağlar.Hasatla topraktan uzaklaştırılan organik maddelerin yerini alır toprağın humus içeriğini arttırır.Topraktaki canlı yaşamını teşvik eder ve organizmaların sayılarını artırır.Killi toprakların havalanmasını ve drenajını, kumlu toprakların ise su tutma kapasitesini iyileştirir ve agregatlaşmayı sağlar.Toprak kayması, yıkanması ve erozyonu önlenir.Depolanacak çöp kütlesinde %40-60 oranında azalma sağlar. Kompostlama süreci sonucunda tarımsal, bitkisel ve hayvnsal atıklar tarımsal açıdan toprağın kalitesini arttıran toprak ıslah materyallerine yani toprak düzenleyiciye dönüşür. Bitkisel üretim ile hedeflenen biyokütle üretilirken önemli bir miktarda atık da ortaya çıkmaktadır Doğrudan değe...
Neden Kompost Yapmalıyız?

Neden Kompost Yapmalıyız?

Kompost
Kompost doğada kendiliğinden işleyen doğal bir süreçtir Organik atıkların doğaya geri kazandırılmasını sağlar.Bitki besin maddelerini geri kazanmış oluruz.Kompostu gübre, malç ve diğer toprak düzenleyiciler ile birlikte kullanarak tarımsal girdileri azaltmış oluruz.Yığın depolama alanlarında biriken atık miktarını azaltmış oluruz.Yeni nesiller için daha temiz bir dünya bırakmış oluruz.Kompostlama süreci sonunda organik atıklar tarımsal açıdan toprağın kalitesini arttıran toprak ıslah materyallerine dönüşür. Türkiye Topraklarının Organik Madde Durumu Türkiye topraklarının organik madde miktarları araştırıldığında kompost yapımı ve kullanımının önemi ortaya çıkmaktadır. Ülkemiz topraklarının %19,2'si çok az organik madde, %49,8'i az organik madde, %22,4'ü orta derecede organik mad...
Kompost Nedir – Nasıl Yapılır

Kompost Nedir – Nasıl Yapılır

Kompost
Evsel ve tarımsal organik atıkların (Bitkisel ve Hayvansal) geri kazanılması yani değerlendirilmesi gerekmektedir Çünkü bu atıklar kaybedilemeyecek düzeyde faydalı ve önemlidir. Bitki artığı kompostları iyi hazırlandıkları ve hızlı ayrışmayı sağlamak üzere yeterli miktarda azot, fosfor ve kireç kullanıldığı hallerde çok iyi bir organik madde kaynağıdırlar Kompost materyali toprağa katıldığında, toprakta önemli miktarda organik madde oluşturur ve içerdiği bitki besin maddelerini bitkilere kolayca yarayacak şekilde serbest hale geçirmeye hazırdır. Kompost yaprak saman, mısır sapları topraktan sökülmüş bitkiler, biçilmiş çimler, budama atıkları gibi bitkisel atıkların bir çukur içinde uygun nem, sıcaklık ve havalanma koşullarında çürümeye bırakılmasıyla oluşur. TC Tarım ve O...
Atık Yönetimi Nedir?

Atık Yönetimi Nedir?

Kompost
Üretim tüketim ve kullanım faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan, canlılarave çevreye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı biçimde alıcı ortama verilmesi sakıncalı olan her türlü madde olarak tanımlanabilmektedir. Nüfus kentleşme, tüketim ve sanayileşmedeki artışa bağlı olarak hemDünya’da hem de ülkemizde oluşan atık miktarı da aynı oranda artış göstermektedir Bu durum, doğal kaynakların azalması ve sera gazısalınımındaki artışa bağlı olarak küresel ısınmaya neden olmaktadırBöylece iklimsel problemlerle birlikte hava, toprak ve su kirliliği deoluşarak iyileştirilmesi neredeyse imkansız sorunlar Dünyamızı tehditetmektedir. Çevre kirliliği ve yasal mevzuat açısından değerlendirildiğinde atıkların uygun yöntemlerle bertaraf edilmesi ya da değerlendirilmesi atık yönetimi zorunl...
Sürdürülebilir Tarım Nedir?

Sürdürülebilir Tarım Nedir?

Kompost
Canlıların yaşamlarını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri için mutlak gerekli ihtiyaçları GIDA’dır Bu da ancak SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIMSAL ÜRETİM ile gerçekleşir. Yerleşime açılan alanlarda şehirleşme için çalışmalar sürdürülürken yeşil alanların ve tarımsal üretim yapılan arazilerin de sürdürülebilir olması en temel gerekliliktir. Sürdürülebilir Tarımda hedefe varmak için: Kimyasal girdilerin azaltılmasıBiyolojik mücadeleOrganik atık kullanımıHayvan gübresi ve yeşil gübre kullanımıToprak kalitesini artırıcı uygulamalarToprak ve su muhafazasıToprak işlemeNöbetleşe ekimToprakların fiziksel, biyolojik ve kimyasal özellikleri’nin dikkate alınması TARIMSAL ÜRETİM, YEŞİL ALAN, PARK VE BAHÇELERİN BAKIMLARI neticesinde BİTKİSEL ATIK MADDELER ortaya çıkar. ENTEGRE ATIK YÖNETİM SİS...
Ticari dayanıklılık teşvik edici biyopestisitler

Ticari dayanıklılık teşvik edici biyopestisitler

Biyolojik Mücadele
Kitin, N-Asetil-D-glukozamin monomerlerinin (Glc-NAc) β-1,4 bağıyla bağlanması ile oluşmuş yenilenebilen doğal bir kaynaktır . Dünyada yıllık üretimi oldukça fazla olan kitinin esas kaynağı deniz kabukluları, funguslar ve böceklerin iskeletidir. Yengeç, istakoz ve karides gibi deniz hayvanlarının kabuk kısmı %30-40 protein, %30-50 kalsiyum karbonat ve kalsiyum fosfat ile %20-30 kitinden oluşmaktadır. VacciPlant (Kahverengi algden elde edilen glucan)Messenger (Bakteriden elde edilen harpin) Harpinler pek çok patojenik bakteriyel mikroorganizmada bulunan doğal bir proteindir.Kitin ve kitosan Kitin eldesi, karides ve yengeç kabukları ve bazı mantar türlerinin hücre duvarından deproteinasyon ve deminerilizasyon içeren birkaç işlemden geçirilmesiyle gerçekleşmektedir. Bu işlemlerde kitin...
Tarımda Biyolojik Mücadele Nedir?

Tarımda Biyolojik Mücadele Nedir?

Biyolojik Mücadele
Bitki Zararlılarıyla Biyolojik Mücadele Nedir? Bitki hastalık etmenlerine, karşı canlı başka bir mikroorganizmanın kullanılmasıdır. Yani patojen populasyonlarının başka mikroorganizmalar tarafından kısmen veya tamamen yok edilmesidir. Son yıllarda bu tanıma mikroorganizmalardan elde edilen biyolojik ürünler (protein yapısındaki bazı maddeler) veya mikroorganizma kısımları da eklenebilir. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Biyolojik mücadele etmeni olarak kullanılan mikroorganizmalarMikorizal funguslarTrichoderma’larMikoparazit diğrer bazı türler (Pythium oligandrum)Baskıcı toprakBitki gelişimini teşvik edici rizobakterilerBazı yararlı bakteriler (Mikrobiyal gübre)Patojen olmayan ırklarBiyotik Uyarıcı özelliğinde biyolojik ürünlerBakteri, fungus hücre d...
Dünya’da ve Türkiye’de Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

Dünya’da ve Türkiye’de Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler
Bugün dünyada kullanılan tıbbi ve aromatik bitki sayısı Dünya Sağlık Örgütü’ne göre 20 000 civarındadır Bunlardan 4 000 drog yaygın birşekilde kullanılırken halen dünyada 2 000 kadar tıbbi bitkinin ticareti yapılmaktadır. Ülkemizde tıbbi olarak kullanılan bitkilerin sayısı 500 civarında olup, neredeyse tamamı doğal olarak yetişmektedir Bunlardan çok azbir kısmı kültüre alınmıştır. Ülkemizde son zamanlarda denizli yöresinde kekik yetiştiriciliği yoğun olarak yapılmaya başlanmış ve denizli yöresinde ihraç amaçlı pazarı oluşmuştur. Isparta yöresinde ise lavanta yetiştiriciliği ile gül yetiştiriciliği yoğun olarak yapılmaktadır. ayrıca bu bölgelerde yağ üretimi için işleme tesisleri de kurulmuştur. Bazı illlerimizde ise salep orkidesi üretimi özellikle zeytin ağaçlarının arasına dik...
Tıbbi Ve Aromatik Bitkilerin Kullanım Alanları

Tıbbi Ve Aromatik Bitkilerin Kullanım Alanları

Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler
Tıp ve eczacılık alanlarındaKozmetik ve parfümerideBaharat üretimindeGıda katkı maddesi olarakBitki koruma alanındaHayvan sağlığında ve yem katkı maddesi olarakDoğal boya elde edilmesindePeyzaj uygulamalarında İç ve dış mekan bitkisi olarak yararlanılmaktadır. Sarı kantaron bitkisi ilaç sanayisinde antidepresan üretiminde, mentollü nane ve kekik ise nefes açıcı olarak ilaç sektöründe kullanılmaktadır. Lavanta yağı ve gül yağı parfüm üretiminde kullanılmaktadır. Stevia bitkisi diğer adı ile şeker otu normal toz şekere göre 20 kat daha tatlı olması ve kalori içermemesinden dolayı gıda sektöründe kullanılmaktadır. Kekik yağı çıkarılırken geriye kalan su kısımı özellikle organik tarımda zararlılarla mücadele amaçlı kullanılmaktadır. Dünya'da ve Türkiye'de Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler...
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği

Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler
Genel anlamda tıbbi ve aromatik bitkiler içermiş oldukları bazı etken maddeleri nedeniyle sağlık, parfümeri, kozmetik, gıda, doğal boya ve tarımsal mücadele gibi alanlarda kullanılan veya kullanılmapotansiyeli olan bitkilerdir. Günümüzde gıdalara çeşni olarak kullandığımız baharatlar, son yıllarda hızla yaygınlaşan bitkisel çaylar ve gıda takviyeleri de bu gruba dahildir. Son yirmi yılda tıbbi ve aromatik bitkilere olan talep önemli ölçüde artmıştır ve bu eğilim halen hızla devam etmektedir. Fitoterapinin (bitkisel tedavi) tamamlayıcı tedaviler arasına girmesi ve gıda ürünlerinde sentetik katkı maddelerinin kullanımına sınırlamalar getirilmesi bu süreci önemli ölçüde etkilemiştir. Bilindiği üzere 2020 yılı itibarıyla tüm Dünya COVID 19 virüs salgınıyla karşı karşıya ka...
Verification: 1c284e6c8546eb3c