Pazartesi, Kasım 23Topraksız Tarım

Biyolojik Mücadele

Bitki hastalık etmenlerine, karşı canlı başka bir mikroorganizmanın kullanılmasıdır. Yani patojen populasyonlarının başka mikroorganizmalar tarafından kısmen veya tamamen yok edilmesidir.

Topraksız Tarım Gül – Külleme Hastalığı

Topraksız Tarım Gül – Külleme Hastalığı

Biyolojik Mücadele
Külleme (Sphaerotheca pannosa var. rosae) Fungal etmen kış gibi olumsuz koşulları kleistothecium (eşeyli üreme organı) olarak geçirebildiği gibi, tomurcuklar arasında misel halinde de geçirebilmektedir. İlkbaharda tomurcuklar sürünce hastalık buradan yeni sürgünlere geçmektedir. Yeni sürgünlerde oluşan konidisporlar yoluyla da etrafa yayılmaktadır. Hastalık etmeni sıcak, nemli ve kapalı havaları sever. Havada meydana gelen sıcaklık değişmeleri, toprağın fazla kuruması, fazla azotlu gübreleme ve potasyum eksikliğinin hastalığın ortaya çıkmasını teşvik ettiği bildirilmektedir. Ayrıca sıcak ve kuru geçen havaları takiben nemli ve serin geçen geceler de hastalığı teşvik etmektedir. Aynı zamanda çiftlik gübresi, çok hafif, kumlu veya soğuk ve ıslak topraklarda yetişen güller daha çabuk has...
Gül Yetiştiriciliği Hastalık Ve Zararlılar

Gül Yetiştiriciliği Hastalık Ve Zararlılar

Biyolojik Mücadele
Hastalıklar Külleme (Sphaerotheca pannosa var.rosae)Mildiyö (Peronospara sparsa)Karaleke (Diplocarbon rosae)Gül pası (Phragmidium mucronatum)Kurşuni küf (Botrytis cinerea pers)Gül mozaik virüsü Zararlılar Kırmızı örümcekler (Tetranychus spp.) Kırmızı örümcekler (Tetranychus spp.)Yaprak bitleri (Afitler) (Macrosiphum rosae)Thripsler (Frankliniella tritici, F. occidentalis)Gül koşnili (Aulacaspis rosae)Gül Filizarısı (Syrista parreyssi)Gül Yaprak Arısı (Arge rosae)Nematodlar (Meloidogyne spp.) Fizyolojik Bozukluklar Kör Sürgün: Uç kısımlarında çiçek tomurcuğu oluşturmayan sürgünlere kör sürgün denir. Kör sürgün oluşumunun nedeni tam bilinmemektedir. Işık, sıcaklık, beslenme gibi iklim ve kültür koşullarındaki dalgalanmalar kör sürgün oluşumunu etkilediği gibi, hormon m...
Gülleci Bulamacı Tarifi

Gülleci Bulamacı Tarifi

Biyolojik Mücadele
Ceviz dostlarına ve diğer meyve yetiştiricilerine teklifimdir. Hazırlaması kolay , doğal , böcek savar , mantar ve her türlü bitlere karşı koruyucu Gülleci Bulamacını tarif edeceğim. Gülleci bulamacı :100 litre suya 15 kg. Sönmemiş kireç 30 kg kükürt karışımı 90 dakika kadar kaynatılıp elde edilen bir sıvıdır. Organik tarım da çok kullanılır. Ağaç gövdelerinde kışlayan böcekler kabuklu bitler ve mantarlar gibi zararlıları engelleyen uzaklaştıran koruyucu doğal bir sıvıdır. Doğaya ve insana bir zararı yoktur. Bütün zararlılara karşı koruyucu bir kalkan görevi yapan madde yerli Güllece Bulamacıdır. Kullanalım toprağı ve doğamızı koruyalım. Gülleci bulamacı konsantre olduğundan ihtiyaç kadar suya yüzde 1.5 veya 2 oranında karıştırılarak kullanılabilir. Gülleci bulamacını hasattan 15 gü...
Mikorizal Fungusların Kullanımı

Mikorizal Fungusların Kullanımı

Biyolojik Mücadele
Mikorizal funguslar bitki kökleriyle simbiyotik yaşayan ve bitkilere pekçok yararı olduğu bilinen funguslardır. Mikoriza genelde iki temel sınıfta yeralır: EndomikorizaEktomikoriza Taksonomik olarak VAM Fungusları: Şube: GlomeromycotaSınıf : ZygomycetesTakım : EndogonalesFam : EndogonaceaeCins : Acaulospora sp. Entropospora sp. Gigaspora sp. Glomus sp. Sclerocystis sp Scutellospora sp. Mikorizal fungusların yararları: Bitki büyümesini arttırır.Bitki besin elementi alımını artırır.Kimyasal gübre kullanımına olan talebi azaltır.Fumigasyon sonrasında ekilen bitkilerin bodur kalmasını önlerSolarizasyonla birlikte daha etkilidir.Bitki ekim performansını artırır ve erken çıkışı sağlarŞaşırtma esnasında fide şokunu ve fide ö...
Bitki Gelişimini Teşvik Eden Kök Bakterileri

Bitki Gelişimini Teşvik Eden Kök Bakterileri

Biyolojik Mücadele
(PGPR) Toprak çok sayıda ve çeşitlilikte mikroorganizma topluluklarını barındırır. Bu mikroorganizma toplulukları arasında bitki kökleri ile ilişkili olan bakterilere kök bakterileri denir. Yararlı etkide bulunan kök bakterilerinin bazıları bitkilerde gelişmeyi uyarıcı veya biyokontrol etmeni gibi rol oynayarak ya da her iki şekilde de davranarak bitkilere yararlı etkide bulunurlar. Bu tür yararlı etkide bulunan kök bakterileri için dilimizde “bitki gelişimini uyaran kök bakterileri” diye bilinmektedir. İngilizce ‘de “Plant Growth Promoting Rhizobacteria” denilmekte ve PGPR olarak kısaltılmaktadır. Bitki gelişimini uyaran kök bakterilerinin bitki gelişimini uyarıcı etkisinin yanı sıra hastalıklara özellikle de toprak kaynaklı patojenlere karşı biyolojik savaşta etkili oldukları ...
Biyolojik Mücadelede  Mikroorganizmalar arasındaki ilişki

Biyolojik Mücadelede Mikroorganizmalar arasındaki ilişki

Biyolojik Mücadele
Antibiyosis: Bir organizmanın sentezlediği kimyasal bileşiklerle diğer organizmayı baskı altına almasıdır (Gliocladium, Trichoderma, Pseudomonas, Bacillus) Rekabet (Çekişme): Bir organizmanın yaşamı için gerekli maddeleri diğerinin aleyhine olacak şekilde ortamdan sömürmesidir. Hiperparasitizm: Bir canlının diğerinin üzerinde beslenerek zarar vermesidir. Biyolojik Mücadelede Mikroorganizmalar arasındaki ilişki Önemli Trichoderma türleri Önemli Trichoderma türleriTrichoderma harzianumTrichoderma hamatumTrichoderma koningiTrichoderma asperellumGliocladium virensToprak kaynaklı hastalıklara karşı kullanılabilir. Bitkiye Trichoderma Uygulaması. Biyofungisitler Toprak kökenli hastalıklara karşı kullanılabilir:RootShield™ Trichoderma harzianum - Pythium, Rhizoctonia, Fus...
Ticari dayanıklılık teşvik edici biyopestisitler

Ticari dayanıklılık teşvik edici biyopestisitler

Biyolojik Mücadele
Kitin, N-Asetil-D-glukozamin monomerlerinin (Glc-NAc) β-1,4 bağıyla bağlanması ile oluşmuş yenilenebilen doğal bir kaynaktır . Dünyada yıllık üretimi oldukça fazla olan kitinin esas kaynağı deniz kabukluları, funguslar ve böceklerin iskeletidir. Yengeç, istakoz ve karides gibi deniz hayvanlarının kabuk kısmı %30-40 protein, %30-50 kalsiyum karbonat ve kalsiyum fosfat ile %20-30 kitinden oluşmaktadır. VacciPlant (Kahverengi algden elde edilen glucan)Messenger (Bakteriden elde edilen harpin) Harpinler pek çok patojenik bakteriyel mikroorganizmada bulunan doğal bir proteindir.Kitin ve kitosan Kitin eldesi, karides ve yengeç kabukları ve bazı mantar türlerinin hücre duvarından deproteinasyon ve deminerilizasyon içeren birkaç işlemden geçirilmesiyle gerçekleşmektedir. Bu işlemlerde kitin...
Tarımda Biyolojik Mücadele Nedir?

Tarımda Biyolojik Mücadele Nedir?

Biyolojik Mücadele
Bitki Zararlılarıyla Biyolojik Mücadele Nedir? Bitki hastalık etmenlerine, karşı canlı başka bir mikroorganizmanın kullanılmasıdır. Yani patojen populasyonlarının başka mikroorganizmalar tarafından kısmen veya tamamen yok edilmesidir. Son yıllarda bu tanıma mikroorganizmalardan elde edilen biyolojik ürünler (protein yapısındaki bazı maddeler) veya mikroorganizma kısımları da eklenebilir. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Biyolojik mücadele etmeni olarak kullanılan mikroorganizmalarMikorizal funguslarTrichoderma’larMikoparazit diğrer bazı türler (Pythium oligandrum)Baskıcı toprakBitki gelişimini teşvik edici rizobakterilerBazı yararlı bakteriler (Mikrobiyal gübre)Patojen olmayan ırklarBiyotik Uyarıcı özelliğinde biyolojik ürünlerBakteri, fungus hücre d...
Verification: 1c284e6c8546eb3c