Kategori: Permakültür

Ekoloji ve Çevre Açısından Kompakt Kent Kavramı ve Uygulama Örnekleri