Pazar, Kasım 29Topraksız Tarım

Topraksız Tarım

Topraksız Gül için Besin Çözeltisi ve Drenaj

Topraksız Tarım
Topraksız kültür gül yetiştiriciliğinde su ve besin elementleri damla sulama sistemi ile verilmektedir. Kış aylarında 3-5 kez, yaz aylarında ise 6-10 kez sulama yapılmaktadır. Her sulamada bitki başına en az 70-80 ml su verilmelidir. Yaz aylarında Akdeniz Bölgesi gibi sıcak bölgelerde bu değer bitki başına 100-150 ml’ye çıkmaktadır. Besin çözeltisinin verilişi otomasyonla kontrol edilebilmektedir. Sulama sıklığı ve süresi radyasyon ve drene olan su miktarına göre ayarlanmalıdır. Sulamada drenaj miktarı düzenli olarak izlenmeli ve sulamalar ortalama olarak kapalı sistemde %30, açık sistemde %15 drenaja izin verecek şekilde gerçekleştirilmelidir. Kapalı sistemde su ve besin elementi yönünden %30-40 oranında tasarruf sağlanmaktadır. Besin çözeltisinin EC’si yaz döneminde 1.5-1.8, kış dönemin...

Yatak Kültüründe Kesme Gül – Topraksız Tarım

Substrat Kültürü - Katı Ortam
Güller 40 cm en, 30 cm derinlik ve 30-40 m. uzunluğa sahip yataklar içerisinde yetiştirilmektedir. Dikim iki sıralı olarak ve sıra üzeri 14-16 cm, sıra arası 30 cm. olacak şekilde yapılmaktadır Yatak kültüründe cocopeat, cocopeat ve perlit karışımı veya cocopeatin diğer ortamlarla karışımları kullanılabilir. Topraksız kültür şekline bağlı olarak kesme güllerde dikim sıklığı 7-8bitki/m2 olmalıdır. Dikimden yaklaşık 4 hafta sonra, ilk çıkan sürgün üzerinde çiçek tomurcuğu bezelye büyüklüğüne geldiğinde elle koparılır ve bu sürgün altta bir gerçek yaprak (üç yaprakçıklı) kalacak şekilde yatağın dışına doğru 45 derecelik bir açıyla bükülür. Bükme İşlemi tüm üretim periyodu boyunca devam eder. Üretim periyodu boyunca zayıf dallar ve kör sürgünler, çiçek oluşturacak sürgünlerin ...

Topraksız Tarım Gül Yetiştiriciliği

Topraksız Tarım
Topraksız tarım, toprak kullanmaksızın herhangi bir ortam içerisinde bitki yetiştirme metodudur. Topraksız sistemde birçok ürün yetiştirilebilmektedir: meyveli ve yapraklı sebzeler (domates, tatlı biber, marul vb.), kesme çiçekler (gül, krizantem, vb.), çiçek açan soğanlı bitkiler(lale, zambak, vb.), çiçekli ve yapraklı saksı bitkileri (siklamen, kauçuk, vb.). Bu metot ilk kez 1930’larda Amerika’da ve 1960’ların başında da Avrupa’da uygulanmaya başlanmıştır. Topraksız tarımın ticari sera üretiminde yaygınlaşması 1970’li yıllardan sonra gerçekleşmiştir. Topraksız tarım aslında örtü altı yetiştiricilikte uygulanan, ancak son zamanlarda açıkta da kullanılmaya başlanan bir yetiştiricilik yöntemidir. Neden Topraksız Tarım Hızlı nüfus artışı Erozyon Tarım alanlarının kaybı Çoraklaşma Y...

Topraksız Çilek Yetiştiriciliğinde Yetiştirme Ortamları ve Faydalı Bakteri Kullanımının Verim ve Kaliteye Etkileri – Neslişah ÜNAL

Akademik Çalışmalar
Yazar: NESLİŞAH ÜNALDanışman: PROF. YÜKSEL TÜZELYer Bilgisi: Ege Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı / Bahçe Bitkileri Bilim DalıKonu: Ziraat = Agriculture Bu araştırmada, yetiştirme ortamlarının ve ticari olarak bulunabilir bazı faydalı mikroorganizmaların sera koşullarında yapılan çilek yetiştiriciliğinde bitki gelişimine, verim ve kalite ile ilgili özelliklere etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Rubygem çilek çeşidinin kullanıldığı çalışmada yetiştirme ortamı olarak (1) perlit (inorganik) ve (2) Hindistan cevizi torfu (organik) kullanılmış, yetiştiricilik yatay saksılarda (3 bitki/saksı ve 6.15 bitki/m2) yapılmıştır. Alt parseller de ise bitki gelişimini teşvik eden kök bakterileri (PGPR) olarak (1) BM-Megaflu; Bacillus megaterium (KBA-10), Pan...

Topraksız Ortamda Üretim Yapan Sera İşletmelerindeki Sera Otomasyon Sistemlerinin İncelenmesi ve Karşılaştırılması – Turgut FELEK

Akademik Çalışmalar
Yazar: TURGUT FELEKDanışman: PROF. DR. AHMET KÜRKLÜYer Bilgisi: Akdeniz Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Anabilim DalıKonu: Ziraat = AgricultureDizin: Seracılık = Greenhouse cultivation ; Seralar = Greenhouses ; Sulama programlaması = Irrigation scheduling ; Sulama programı = Irrigation program ; Sulama sistemleri = Irrigation systems ; Sulamayla gübreleme = Fertigation ; Topraksız tarım = Soilless agriculture ; İklimlendirme = Air conditioning Ülkemizde seralarda üretim teknikleri, gün geçtikçe zorlaşan pazar ve talep şartları doğrultusunda gelişmek zorundadır. Bunun için insan gücüne yardımcı olmak ve işleri kolaylaştırmak ve hızlandırmak amacıyla otomatik kontrol ve bilgisayar sistemleri kullanılmaktadır. Seralar; bitkise...

Topraksız Tarım Besin Çözeltisi Formülleri

Topraksız Tarım
Topraksız tarımda kullanılan besin formüllerinin temellerini oluşturan araştırmalarda elde edilen formüller aşağıdaki tabloda listelenmiştir. Günümüzde kullanılan formüller genel olarak bu formüllerden çıkılarak çalışılan bitkiye göre üreticinin gözlem ve tecrübeleri ile revize edilerek kullanılmaktadır. Çizelgedeki değerler ppm (mg/lt) birimi ile verilmiştir. Besin elementinin bir litre besin çözeltisi içinde kaç mg bulunduğunu gösterir.

Topraksız Tarımda Tuzluluk Ve Drenajın Önemi

Topraksız Tarım
Merhaba. Deneme amaçlı üretim yapan bir yetiştiricinin yaşadığı sorunlar için fikir sorduğu fotoğraflar. Fotoğraflarda görülen bitkiler mayıs başında dikilmiş , ilk 1,5 ay normal yeşil aksam gelişimi sonrası yaprak uçlarında yanıklık, deformasyon, büyümede duraklama gibi birden çok belirti ile son 1 ay içinde bu duruma gelmiş.Yetiştirici durumu kalsiyum eksikliği belirtisi olarak düşünüp besin formülünde revizyona gitmek gerektiğini düşünmüş.Problemin çözümünde sebepleri yani teşhisi doğru belirlemek gerekir. Öncelikle bitkinin içinde bulunduğu şartlar net olarak tespit edilmeli. Sulama programı, besleme değerleri, drenaj değerleri, iklim özellikleri vs.İlk sorum drenaj değerleri oldu. Yetiştirici günde 3-4 sulama ile her sulamada %30 drenaj gelecek şekilde sulama yapıyor. İlk dönemle...

Topraksız Tarımda Oluk Seçimi Nasıl Olmalı?

Su Kültürü, Topraksız Tarım
lk aşamada bizim de tercih ettiğimiz ve piyasada da yaygın olarak kullanılan çilek yetiştirme oluklarına (plastik) alternatif olarak domates üretiminde de benzer formda kullanılan oluk tipi çifr drenaj kanallı oluk tipidir.Bu çift drenaj kanallı oluğun avantajı monte edildiği profile sadece tek bir akıllı vida ile sabitlenebiliyor olması. Tek drenaj kanallı oluğu yerine sabitlerken oluğun sağa sola hareketini önleyici bir imalat yapılması gerekiyor ve bu imalat büyük alanlarda önemli maliyet ve zaman kaybına sebep oluyor. Ancak çift drenaj kanallı yapıda oluk taşıyıcı profile tam olarak oturuyor.Bu çift drenaj kanallı oluk bazı sera firmaları tarafından istenilen ölçüde tek parça olarak çift tarafı boyalı saçtan hazırlanabiliyor ya da bir saç bükme ustasına büktürebilirsiniz. Ayrıca plast...

Topraksız Tarım Besin Formülü

Topraksız Tarım
Bu liste 1860'lardan günümüze kadar topraksız bitki yetiştirme denemelerine dair çalışılan besin formüllerini ppm cinsinden içeriyor. Özellikle 1940'larda Amerikan ordusunun tarıma elverişsiz bölgelerde gıda ihtiyacının karşılanmasına yönelik çözüm arayışlarına yönelik olarak yürütülen araştırmalar ile hız kazanıp sonrasında akademik ve ticari yönüyle devam eden araştırmalarda ortaya konulan farklı besin formüllerini görüyoruz. Farklı araştırmacılar, farklı bitkilerle, farklı besin formülleri üzerine fikir beyan edip sonuçlar ortaya koymuşlar. Tek ve mutlak doğru bir besin formülünden söz etmek mümkün değil. Çalışlan bitki ve yetiştirme ortamı, iklim vb bir çok etkene göre bitkilerin beslenme programları farklılık gösterecektir. Esas olan nokta çalışılan kültür bitkisini yetiştirme periyo...

Yıkanmış – Tamponlanmış Hindistan Cevizi Lifi Kullanmanın Önemi (Cocopeat, Kokopit)

Substrat Kültürü - Katı Ortam, Topraksız Tarım
Tedarik ettiğiniz kokopitin yıkanmış ve tamponlanmış olarak kullanıma hazır şekilde elinize ulaşması önemlidir. Bu sizi önemli bir kimyasal işlemden kurtarır. Yıkama basitçe malzemenin yıkanarak toz ve yabancı maddelerden temizlenmesidir. Tamponlama ise kokopitin bünyesindeki katyonlar (pozitif yüklü iyonlar) ile kalsiyum iyonlarının yer değiştirmesinin sağlanmasıdır. PEKİ TAMPONLAMA NEDEN GERKLİDİR?Bu iyon değişim sürecini gerçekleştirmediğiniz takdirde bitki beslemeye başladığınızda besin çözeltiniz ile kök bölgesine verdiğiniz kalsiyum elementinin alımında bitki kök hücreleri ve kokopit lifleri bir yarışa girecektir. Kokopit lifi tüm hacmi kapladığı için tabii ki bitki bu yarışta mağlup gelecektir. Yani sizin bitki besleme amaçlı gönderdiğini kalsiyum ile kokopit lifleri beslene...
Verification: 1c284e6c8546eb3c