Pazartesi, Kasım 23Topraksız Tarım

Su Kültürü

Topraksız Tarımda Oluk Seçimi Nasıl Olmalı?

Topraksız Tarımda Oluk Seçimi Nasıl Olmalı?

Su Kültürü, Topraksız Tarım
lk aşamada bizim de tercih ettiğimiz ve piyasada da yaygın olarak kullanılan çilek yetiştirme oluklarına (plastik) alternatif olarak domates üretiminde de benzer formda kullanılan oluk tipi çifr drenaj kanallı oluk tipidir.Bu çift drenaj kanallı oluğun avantajı monte edildiği profile sadece tek bir akıllı vida ile sabitlenebiliyor olması. Tek drenaj kanallı oluğu yerine sabitlerken oluğun sağa sola hareketini önleyici bir imalat yapılması gerekiyor ve bu imalat büyük alanlarda önemli maliyet ve zaman kaybına sebep oluyor. Ancak çift drenaj kanallı yapıda oluk taşıyıcı profile tam olarak oturuyor.Bu çift drenaj kanallı oluk bazı sera firmaları tarafından istenilen ölçüde tek parça olarak çift tarafı boyalı saçtan hazırlanabiliyor ya da bir saç bükme ustasına büktürebilirsiniz. Ayrıca plast...
Borulu Sistemde Amatör Topraksız Tarım Nasıl Yapılır?

Borulu Sistemde Amatör Topraksız Tarım Nasıl Yapılır?

Akan Su Kültürü
İşlem Basamakları Marul fidesi elde ediniz ( Farklı bitki fideleri de kullanılabilir, biz marul fidesi üzerinden anlatacağız)Borulu sistemi kurmak için boruların temin edilmesi gerekmektedir. (Biz 100 lük atık su boruları, 100 lük maşon, 100 lük kör tapa ve plastik depo rekoru temin ettik)Boruları serada veya açık alanda düz bir şekilde yerleştiriniz. (Boruların terazide olması önemlidir.)50 - 100 litrelik bidonu veya kovayı borulardan gelen suyu toplamak için uygun yere yerleştirinizBidon veya kovanın içine dalgıç pompa veya akvaryum kafa motoru yerleştiriniz.Bidonun veya kovanın içine gübre ve suyu orantılı bir şekilde doldurunuz. (Ec Metre kullanırsanız daha sağlıklı olacaktır)Fideleri altı delinmiş saksılara yerleştiriniz.Borularda fideleri yerleştirdiğimiz saksıların sığacağı ...
Durgun Su Kültüründe Topraksız Tarım

Durgun Su Kültüründe Topraksız Tarım

Durgun Su Kültürü
Topraksız tarım genel bir tanımla, bitkisel üretimin durgun veya akan besin çözeltisinde, besin sisinde veya besin çözeltisi ile beslenmiş katı ortamlarda gerçekleştirilmesi yöntemidir. Bu açıdan bakıldığında topraksız tarım, su kültürü (hidroponik) ve ortam kültürü (substrat kültürü - katı ortam) olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Su kültüründe bitkiler besin eriyiği içinde yetiştirilirken; ortam kültüründe bitki kökleri organik (kokopit, ağaç kabuğu, talaş, saman), inorganik veya sentetik (Taş yünü) ortamlar içindedir. Her iki yetiştirme tekniğinde de bitkilerin besin maddesi ve su gereksinimleri, gelişmeleri için gerekli tüm elementleri içeren besin çözeltileri kullanılarak karşılanmaktadır. İklim değişikliğinin etkileri, kötü arazi koşulları, kuraklık ve toprak verimliliğinde azalma ...
Akan Su Kültüründe Topraksız Tarım – NFT Hydroponics

Akan Su Kültüründe Topraksız Tarım – NFT Hydroponics

Akan Su Kültürü
Bu teknikte besin çözeltisi ince bir film şeklinde ve belirli bir debi ileakacağı bir kanal veya boru bulunmaktadır. Bitkilerin kökleri bu borudaki hazırlanmış ve borularda dolaştırılan besin çözeltisine doğrudan temas etmektedir. Sistemin temel bileşenleri plastik borular, su tankı ve tanktaki dalgıç pompadır. dalgıç pompa yerine amatör sistemlerde akvaryum kafa motoru da kullanılabilir. Kanallar genellikle mat plastik film veya plastik borulardan oluşmaktadır. Yetişme kabı olarak kullanılan olukların içinden bir besin eriyiğini ince bir tabaka halinde geçer. Kaplarda yerleştirilen bitkilerin köklerini besin eriyiği ile temas ettirerek beslenmeleri sağlanır. Böylece kökler su ve besin ihtiyacını karşılayabilmekte, hem de yeterlihavalanma olanağı bulmaktadır. Oluklardan geçen çözelti daha...
Topraksız Tarım Çilek Yetiştiriciliği

Topraksız Tarım Çilek Yetiştiriciliği

Akan Su Kültürü, Torbalarda Yetistiricilik
Sera çilek yetiştiriciliğinde üretim topraksız tarım teknikleri kullanılarak yapılırsa hem birim alana daha çok bitki sığdırma şansı olur hem de çilek için büyük sorun olan toprak kökenli sorunlara çözüm getirilmiş olunur. Topraksız tarım, bitki gelişimi için gerekli olan su ve besin maddelerinin gereken miktarlarda kök ortamına verilmesi esasına dayalı olup katı ortam ve su kültürü olarak ikiye ayrılmaktadır. Ortam kültüründe; bitkiler organik veya inorganik ortamlar içersinde yetiştirilmekte ve sulama besin eriyiği katkılı şekilde yapılmaktadır. Su kültüründe bitkiler besin elementlerini içeren suyun içersinde yetiştirilmektedir. Bir su kültürü yöntemi olan besleyici film tekniği diye türkçeleştirilen NFT ise kök uçları boyunca besin eriyiğinin yüzeysel olarak akıtılması esasına daya...
Verification: 1c284e6c8546eb3c