Pazartesi, Kasım 23Topraksız Tarım

Durgun Su Kültürü

Durgun Su Kültüründe Topraksız Tarım

Durgun Su Kültüründe Topraksız Tarım

Durgun Su Kültürü
Topraksız tarım genel bir tanımla, bitkisel üretimin durgun veya akan besin çözeltisinde, besin sisinde veya besin çözeltisi ile beslenmiş katı ortamlarda gerçekleştirilmesi yöntemidir. Bu açıdan bakıldığında topraksız tarım, su kültürü (hidroponik) ve ortam kültürü (substrat kültürü - katı ortam) olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Su kültüründe bitkiler besin eriyiği içinde yetiştirilirken; ortam kültüründe bitki kökleri organik (kokopit, ağaç kabuğu, talaş, saman), inorganik veya sentetik (Taş yünü) ortamlar içindedir. Her iki yetiştirme tekniğinde de bitkilerin besin maddesi ve su gereksinimleri, gelişmeleri için gerekli tüm elementleri içeren besin çözeltileri kullanılarak karşılanmaktadır. İklim değişikliğinin etkileri, kötü arazi koşulları, kuraklık ve toprak verimliliğinde azalma ...
Verification: 1c284e6c8546eb3c