Hidroponik

Hidroponik tarım, toprağın kullanılmadığı ve bitkinin ihtiyacı olan besin maddelerinin zenginleştirilmiş ortamlar (Susbstrat veya sıvı ortam) aracılığıyla yapılan üretim şeklidir.

Dünyada ve ülkemizde seralarda sebze yetiştiriciliğinde, öncelikle çevre kirliliği ve toprak kaynaklı sorunların artması olmak üzere pek çok nedenden sebeple geleneksel yetiştirme sistemleri terk edilmekte ve bunun yerine ise topraksız kültür yetiştirme sistemleri kullanılmaya başlanılmıştır

Hidroponik tarım yöntemi 1980’li yıllardan sonra artmaya başlamış ve dünyadaki serada yapılan üretim için önemli hale gelmiştir. Bir çok araştırıcı bu tekniğin avantajlarını; yüksek ve kaliteli verim, su ve besinin daha verimli kullanılması, toprak kökenli hastalık ve zararlıların kontrolü, verimsiz toprakların değerlendirilmesi, toprak yorgunluğunun önlenmesi şeklinde açıklamışlardır.

Toprağın bitki üretimine uygun olmadığı yerlerde bitki üretmeye imkan vermesi, bitki gelişimi ve ürün kalitesinin kontrol altında tutulabilmesine ve su kullanım etkinliğini artırması gibi üstünlüklere de sahip olması nedeniyle pek çok ülkede ticari sera üretiminde topraksız tarım önemli ölçüde kullanılmaktadır.

Yetiştirme Ortamları Nelerdir?

Hidroponik – Topraksız tarım

Topraksız yetiştiricilikte organik, inorganik ve sentetik yetiştirme ortamları kullanılmaktadır.

Katı ortam ve su ortamı olarak temelde 2 gruba ayrılabilir. Katı ortamda Perlit, Kokopit (Hindistan cevizi lifi), Kaya yünü yaygın olarak kullanılmaktadır. Su ortamında ise PVC borular içinde dolaştırılan besin çözeltisi kullanılmaktadır.

Katı ortam substratları kokopit (cocopeat), kaya yünü, perlit, pomza taşı, genleştirilmiş kil, zeolit ve vermikülit, talaş, çakıl ve ağaç kabukları olarak sıralanabilir.

Dünyada ve Türkiye’de torf kaynaklarının tüketilmesi, perlit rezervlerinin azalması, kaya yününün atık problemi gibi nedenler yerel kaynaklardan topraksız tarıma uygun, kolay ve ucuz bulunabilen materyaller daha çok kullanılmaktadır.

Hidroponik tarım yöntemlerinde yetiştirilen bitkilere ihtiyaçları olan besin maddeleri hazırlanan besin çözeltileri aracılığıyla verilirler. Topraksız tarımda kullanılan besin çözeltilerinin en bilineni ise Arnon – hoagland besin çözeltisi olarak bilinmektedir.


Comments

Comments are closed.