Perşembe, Kasım 26Topraksız Tarım

Etiket: 2020

Topraksız Tarım Site İçeriğimiz

Topraksız Tarım Site İçeriğimiz

Topraksız Tarım
Topraksız tarımda marul Topraksız tarımda marul kaç günde yetişir Topraksız marul yetiştirme maliyeti topraksız tarım marul gübresi topraksız tarım marul fidesi yedikule marul yetiştiriciliği topraksız tarım domates marulun büyüme aşamaları topraksız tarim domates nasıl yapılır topraksız tarımda domates yetiştiriciliği suda domates hidroponik tarım topraksız tarım maliyeti 2020 topraksız tarım çilek topraksız tarımda çilek yetiştiriciliği topraksız tarım çilek sera maliyeti topraksız tarım çilek gübreleme serada çilek nasıl yetişir kışın serada çilek yetiştiriciliği dikey çilek yetiştiriciliği topraksız tarım çilek sera maliyeti 1 dönüm topraksız sera maliyeti 2020 cam sera kurulumu maliyeti topraksız tarım boru fiyatlar...
Durgun Su Kültüründe Topraksız Tarım

Durgun Su Kültüründe Topraksız Tarım

Durgun Su Kültürü
Topraksız tarım genel bir tanımla, bitkisel üretimin durgun veya akan besin çözeltisinde, besin sisinde veya besin çözeltisi ile beslenmiş katı ortamlarda gerçekleştirilmesi yöntemidir. Bu açıdan bakıldığında topraksız tarım, su kültürü (hidroponik) ve ortam kültürü (substrat kültürü - katı ortam) olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Su kültüründe bitkiler besin eriyiği içinde yetiştirilirken; ortam kültüründe bitki kökleri organik (kokopit, ağaç kabuğu, talaş, saman), inorganik veya sentetik (Taş yünü) ortamlar içindedir. Her iki yetiştirme tekniğinde de bitkilerin besin maddesi ve su gereksinimleri, gelişmeleri için gerekli tüm elementleri içeren besin çözeltileri kullanılarak karşılanmaktadır. İklim değişikliğinin etkileri, kötü arazi koşulları, kuraklık ve toprak verimliliğinde azalma ...
Akan Su Kültüründe Topraksız Tarım – NFT Hydroponics

Akan Su Kültüründe Topraksız Tarım – NFT Hydroponics

Akan Su Kültürü
Bu teknikte besin çözeltisi ince bir film şeklinde ve belirli bir debi ileakacağı bir kanal veya boru bulunmaktadır. Bitkilerin kökleri bu borudaki hazırlanmış ve borularda dolaştırılan besin çözeltisine doğrudan temas etmektedir. Sistemin temel bileşenleri plastik borular, su tankı ve tanktaki dalgıç pompadır. dalgıç pompa yerine amatör sistemlerde akvaryum kafa motoru da kullanılabilir. Kanallar genellikle mat plastik film veya plastik borulardan oluşmaktadır. Yetişme kabı olarak kullanılan olukların içinden bir besin eriyiğini ince bir tabaka halinde geçer. Kaplarda yerleştirilen bitkilerin köklerini besin eriyiği ile temas ettirerek beslenmeleri sağlanır. Böylece kökler su ve besin ihtiyacını karşılayabilmekte, hem de yeterlihavalanma olanağı bulmaktadır. Oluklardan geçen çözelti daha...
Vermikompost – Solucan Gübresi Nedir?

Vermikompost – Solucan Gübresi Nedir?

Vermikompost
Çeşitli hayvansal ve bitkisel organik atıkların solucanlar tarafından sindirilip humusa benzeyen maddelere dönüştürülmesi işlemi “vermikompost” olarak adlandırılır. Vermikompostun üretimi için kullanılan solucan türü çok iyi tanınmalı ve türün özelliklerine en uygun yaşam ortamı vermikompost üretimi için solucanlara sağlanmalıdır. Vermikompost (Solucan gübresi) üretimi için gereken kompost solucanlarının ihtiyaçları Solucanların yaşayacakları yatakların, yaşam ortamlarının hazırlanmasıSolucanlara düzenli besin kaynağının oluşturulmasıSolucanların sağlıklı şekilde yaşayabilecekleri Nem ve Sıcaklığın sağlanmasıUygun havalandırma koşullarının sağlanması Solucanlar Nasıl Beslenir? Solucan gübresi üretimi için çeşitli atıklar değerlendirilebilir. Çoğu üretici hayvan dışkılar...
Substrat Katı Ortam kültürü Nedir?

Substrat Katı Ortam kültürü Nedir?

Substrat Kültürü - Katı Ortam
Substrat katı ortam kültüründe yapılan yetiştiricilikte bitki kökleri orrganik veya sentetik materyaller içine yerleştirilerek besin çözeltisi ile bitki beslemenin yapıldığı topraksız tarım yöntemidir. Katı ortam kültüründe bitkilerin kökleri sabitlendiği için bitkiyi ayakta tutmak için desteğe ihtiyaç duyulmaz, ayakta tutmak daha kolaydır.Bitki köklerinde yeteri kadar hava boşluğu bulunacağı için bitkinin ihtiyaç duyduğu oksijeni kolaylıkla karşılayabilecek ve kök gelişimini çok daha rahat gerçekleştirecektir.Ortaya çıkabilecek herhangi sistem arızasında (elektrik kesintisi, motorun arızalanması vs.. ) su kültürüne göre bitkiler çok daha uzun süre dayanabilirler. Katı Ortam Kültüründe Dikkat Edilmesi Gerekenler Kullanılan katı ortam malzemesinin ve kullanıldığı malzemenin...
Topraksız Tarımın Avantajları

Topraksız Tarımın Avantajları

Topraksız Tarım
Topraksız tarım uygulamalarının geleneksel topraklı yetiştiriciliğe göre birçok faydası bulunmaktadır. Topraksız Tarım bitkinin ihtiyaç duyduğu, yaşamını devam ettirebilmek için gerekli olan se ve besin karışımının maddelerinin köklerine ulaştırılması esasına dayanan bir yöntemdir. Topraksız tarım sisteminde seralarda yapılan üreticilik topraklı üreticiliğe göre çoğu yönden avantajlıdır. Akan Su Kültüründe Marul Toprak kullanılmadığı için toprağa sarf edilen masraf ve emeğe de gerek kalmaz.Tarımsal üretimin ve bitki yetiştirmeye elverişli olmayan bozuk topraklarda, taşlı ve kayalık arazilerde de topraksız yetiştiricilik yapmak mümkündürBitkinin gereksinim duyduğu yetiştirme koşulları sağlamak toprağa göre çok kolaydır. Tuzluluk, pH derecesi, bitki besin maddeleri, hava ve su ...
Topraksız Tarım Teknikleri

Topraksız Tarım Teknikleri

Topraksız Tarım
Topraksız tarım temel olarak Substrat (katı ortam) kültürü ve su kültürü olarak ikiye ayrılmaktadır. Topraksız Tarım Teknikleri Su KültürüDurgun Su KültürüAkan Su KültürüAeroponik Substrat (katı ortam) kültürüYataklarda YetiştiricilikTorbalarda YetiştiricilikSaksılarda Yetiştiricilik Bitki besin çözeltileri (Besin Eriyiği) içerisinde bitkinin kökleri gelişirse; durgun su kültürü, bitki besin çözeltisi bitki kökleri boyunca akıtılırsa veya çözeltinin akıtıldığı ortama bitki kökleri yerleştirilirse; akan su kültürü, besin çözeltisi ve su sis olarak uygulanırsa; aeroponik olarak adlandırılır. Substrat (Katı Ortam) kültürü bitki köklerini organik, inorganik ve sentetik materyaller içerisine yerleştirilerek uygulanmaktadır. ...
Verification: 1c284e6c8546eb3c