Salı, Kasım 24Topraksız Tarım

Etiket: Fusarium

Biyolojik Mücadelede  Mikroorganizmalar arasındaki ilişki

Biyolojik Mücadelede Mikroorganizmalar arasındaki ilişki

Biyolojik Mücadele
Antibiyosis: Bir organizmanın sentezlediği kimyasal bileşiklerle diğer organizmayı baskı altına almasıdır (Gliocladium, Trichoderma, Pseudomonas, Bacillus) Rekabet (Çekişme): Bir organizmanın yaşamı için gerekli maddeleri diğerinin aleyhine olacak şekilde ortamdan sömürmesidir. Hiperparasitizm: Bir canlının diğerinin üzerinde beslenerek zarar vermesidir. Biyolojik Mücadelede Mikroorganizmalar arasındaki ilişki Önemli Trichoderma türleri Önemli Trichoderma türleriTrichoderma harzianumTrichoderma hamatumTrichoderma koningiTrichoderma asperellumGliocladium virensToprak kaynaklı hastalıklara karşı kullanılabilir. Bitkiye Trichoderma Uygulaması. Biyofungisitler Toprak kökenli hastalıklara karşı kullanılabilir:RootShield™ Trichoderma harzianum - Pythium, Rhizoctonia, Fus...
Tarımda Biyolojik Mücadele Nedir?

Tarımda Biyolojik Mücadele Nedir?

Biyolojik Mücadele
Bitki Zararlılarıyla Biyolojik Mücadele Nedir? Bitki hastalık etmenlerine, karşı canlı başka bir mikroorganizmanın kullanılmasıdır. Yani patojen populasyonlarının başka mikroorganizmalar tarafından kısmen veya tamamen yok edilmesidir. Son yıllarda bu tanıma mikroorganizmalardan elde edilen biyolojik ürünler (protein yapısındaki bazı maddeler) veya mikroorganizma kısımları da eklenebilir. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Biyolojik mücadele etmeni olarak kullanılan mikroorganizmalarMikorizal funguslarTrichoderma’larMikoparazit diğrer bazı türler (Pythium oligandrum)Baskıcı toprakBitki gelişimini teşvik edici rizobakterilerBazı yararlı bakteriler (Mikrobiyal gübre)Patojen olmayan ırklarBiyotik Uyarıcı özelliğinde biyolojik ürünlerBakteri, fungus hücre d...
Verification: 1c284e6c8546eb3c