Çarşamba, Kasım 25Topraksız Tarım

Etiket: kompost yapımı

Kompost Yapımında Hangi Bitki Artıkları Kullanılır

Kompost Yapımında Hangi Bitki Artıkları Kullanılır

Kompost
Bitkisel üretim ile hedeflenen biyokütle üretilirken önemli bir miktarda atık da ortaya çıkmaktadır Doğrudan değerlendirme imkanı bulunmayan bu materyalin en etkili kullanım yöntemlerinden biri de kompostlamadır. Bazı Önemli Bitkisel Atıklar Fındık ZurufuÜzüm CibresiTütün AtıklarıÇay İşleme AtıklarıGıda Sanayi AtıklarıGül İşleme AtıklarıŞeker FabrikasıAtıklarıZeytin İşleme AtıklarıPamuk İşleme AtıklarıNar İşleme AtıklarıMeyve Suyu AtıklarıPatates Sanayi AtıklarıSera Atıkları Bazı Meyve ve Sebzelerden Çıkan Katı Atık Oranları Bezelye yabancı çeşitler %38 - 45Domates (kabuk, lif, çekirdek) %10.52 - 17.85Üzüm cibresi (çöpsüz) %30 - 36Bezelye yerli çeşitler %57Mandarin (kabuk, posa) %48.4Kırmızı biber palper posası % 28 Tahıl Sapları: Yetiştirme şekline göre değişmekle bir...
Kompost Kullanımının Toprağa Faydaları

Kompost Kullanımının Toprağa Faydaları

Kompost
Atıkların değerlendirilmesinin yanı sıra, çevre sorunlarının önlenmesi ve yok edilmesini sağlar.Hasatla topraktan uzaklaştırılan organik maddelerin yerini alır toprağın humus içeriğini arttırır.Topraktaki canlı yaşamını teşvik eder ve organizmaların sayılarını artırır.Killi toprakların havalanmasını ve drenajını, kumlu toprakların ise su tutma kapasitesini iyileştirir ve agregatlaşmayı sağlar.Toprak kayması, yıkanması ve erozyonu önlenir.Depolanacak çöp kütlesinde %40-60 oranında azalma sağlar. Kompostlama süreci sonucunda tarımsal, bitkisel ve hayvnsal atıklar tarımsal açıdan toprağın kalitesini arttıran toprak ıslah materyallerine yani toprak düzenleyiciye dönüşür. Bitkisel üretim ile hedeflenen biyokütle üretilirken önemli bir miktarda atık da ortaya çıkmaktadır Doğrudan değe...
Neden Kompost Yapmalıyız?

Neden Kompost Yapmalıyız?

Kompost
Kompost doğada kendiliğinden işleyen doğal bir süreçtir Organik atıkların doğaya geri kazandırılmasını sağlar.Bitki besin maddelerini geri kazanmış oluruz.Kompostu gübre, malç ve diğer toprak düzenleyiciler ile birlikte kullanarak tarımsal girdileri azaltmış oluruz.Yığın depolama alanlarında biriken atık miktarını azaltmış oluruz.Yeni nesiller için daha temiz bir dünya bırakmış oluruz.Kompostlama süreci sonunda organik atıklar tarımsal açıdan toprağın kalitesini arttıran toprak ıslah materyallerine dönüşür. Türkiye Topraklarının Organik Madde Durumu Türkiye topraklarının organik madde miktarları araştırıldığında kompost yapımı ve kullanımının önemi ortaya çıkmaktadır. Ülkemiz topraklarının %19,2'si çok az organik madde, %49,8'i az organik madde, %22,4'ü orta derecede organik mad...
Kompost Nedir – Nasıl Yapılır

Kompost Nedir – Nasıl Yapılır

Kompost
Evsel ve tarımsal organik atıkların (Bitkisel ve Hayvansal) geri kazanılması yani değerlendirilmesi gerekmektedir Çünkü bu atıklar kaybedilemeyecek düzeyde faydalı ve önemlidir. Bitki artığı kompostları iyi hazırlandıkları ve hızlı ayrışmayı sağlamak üzere yeterli miktarda azot, fosfor ve kireç kullanıldığı hallerde çok iyi bir organik madde kaynağıdırlar Kompost materyali toprağa katıldığında, toprakta önemli miktarda organik madde oluşturur ve içerdiği bitki besin maddelerini bitkilere kolayca yarayacak şekilde serbest hale geçirmeye hazırdır. Kompost yaprak saman, mısır sapları topraktan sökülmüş bitkiler, biçilmiş çimler, budama atıkları gibi bitkisel atıkların bir çukur içinde uygun nem, sıcaklık ve havalanma koşullarında çürümeye bırakılmasıyla oluşur. TC Tarım ve O...
Atık Yönetimi Nedir?

Atık Yönetimi Nedir?

Kompost
Üretim tüketim ve kullanım faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan, canlılarave çevreye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı biçimde alıcı ortama verilmesi sakıncalı olan her türlü madde olarak tanımlanabilmektedir. Nüfus kentleşme, tüketim ve sanayileşmedeki artışa bağlı olarak hemDünya’da hem de ülkemizde oluşan atık miktarı da aynı oranda artış göstermektedir Bu durum, doğal kaynakların azalması ve sera gazısalınımındaki artışa bağlı olarak küresel ısınmaya neden olmaktadırBöylece iklimsel problemlerle birlikte hava, toprak ve su kirliliği deoluşarak iyileştirilmesi neredeyse imkansız sorunlar Dünyamızı tehditetmektedir. Çevre kirliliği ve yasal mevzuat açısından değerlendirildiğinde atıkların uygun yöntemlerle bertaraf edilmesi ya da değerlendirilmesi atık yönetimi zorunl...
Sürdürülebilir Tarım Nedir?

Sürdürülebilir Tarım Nedir?

Kompost
Canlıların yaşamlarını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri için mutlak gerekli ihtiyaçları GIDA’dır Bu da ancak SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIMSAL ÜRETİM ile gerçekleşir. Yerleşime açılan alanlarda şehirleşme için çalışmalar sürdürülürken yeşil alanların ve tarımsal üretim yapılan arazilerin de sürdürülebilir olması en temel gerekliliktir. Sürdürülebilir Tarımda hedefe varmak için: Kimyasal girdilerin azaltılmasıBiyolojik mücadeleOrganik atık kullanımıHayvan gübresi ve yeşil gübre kullanımıToprak kalitesini artırıcı uygulamalarToprak ve su muhafazasıToprak işlemeNöbetleşe ekimToprakların fiziksel, biyolojik ve kimyasal özellikleri’nin dikkate alınması TARIMSAL ÜRETİM, YEŞİL ALAN, PARK VE BAHÇELERİN BAKIMLARI neticesinde BİTKİSEL ATIK MADDELER ortaya çıkar. ENTEGRE ATIK YÖNETİM SİS...
Verification: 1c284e6c8546eb3c