Perşembe, Kasım 26Topraksız Tarım

Etiket: külleme

Topraksız Tarım Gül – Külleme Hastalığı

Topraksız Tarım Gül – Külleme Hastalığı

Biyolojik Mücadele
Külleme (Sphaerotheca pannosa var. rosae) Fungal etmen kış gibi olumsuz koşulları kleistothecium (eşeyli üreme organı) olarak geçirebildiği gibi, tomurcuklar arasında misel halinde de geçirebilmektedir. İlkbaharda tomurcuklar sürünce hastalık buradan yeni sürgünlere geçmektedir. Yeni sürgünlerde oluşan konidisporlar yoluyla da etrafa yayılmaktadır. Hastalık etmeni sıcak, nemli ve kapalı havaları sever. Havada meydana gelen sıcaklık değişmeleri, toprağın fazla kuruması, fazla azotlu gübreleme ve potasyum eksikliğinin hastalığın ortaya çıkmasını teşvik ettiği bildirilmektedir. Ayrıca sıcak ve kuru geçen havaları takiben nemli ve serin geçen geceler de hastalığı teşvik etmektedir. Aynı zamanda çiftlik gübresi, çok hafif, kumlu veya soğuk ve ıslak topraklarda yetişen güller daha çabuk has...
Gül Yetiştiriciliği Hastalık Ve Zararlılar

Gül Yetiştiriciliği Hastalık Ve Zararlılar

Biyolojik Mücadele
Hastalıklar Külleme (Sphaerotheca pannosa var.rosae)Mildiyö (Peronospara sparsa)Karaleke (Diplocarbon rosae)Gül pası (Phragmidium mucronatum)Kurşuni küf (Botrytis cinerea pers)Gül mozaik virüsü Zararlılar Kırmızı örümcekler (Tetranychus spp.) Kırmızı örümcekler (Tetranychus spp.)Yaprak bitleri (Afitler) (Macrosiphum rosae)Thripsler (Frankliniella tritici, F. occidentalis)Gül koşnili (Aulacaspis rosae)Gül Filizarısı (Syrista parreyssi)Gül Yaprak Arısı (Arge rosae)Nematodlar (Meloidogyne spp.) Fizyolojik Bozukluklar Kör Sürgün: Uç kısımlarında çiçek tomurcuğu oluşturmayan sürgünlere kör sürgün denir. Kör sürgün oluşumunun nedeni tam bilinmemektedir. Işık, sıcaklık, beslenme gibi iklim ve kültür koşullarındaki dalgalanmalar kör sürgün oluşumunu etkilediği gibi, hormon m...
Biyolojik Mücadelede  Mikroorganizmalar arasındaki ilişki

Biyolojik Mücadelede Mikroorganizmalar arasındaki ilişki

Biyolojik Mücadele
Antibiyosis: Bir organizmanın sentezlediği kimyasal bileşiklerle diğer organizmayı baskı altına almasıdır (Gliocladium, Trichoderma, Pseudomonas, Bacillus) Rekabet (Çekişme): Bir organizmanın yaşamı için gerekli maddeleri diğerinin aleyhine olacak şekilde ortamdan sömürmesidir. Hiperparasitizm: Bir canlının diğerinin üzerinde beslenerek zarar vermesidir. Biyolojik Mücadelede Mikroorganizmalar arasındaki ilişki Önemli Trichoderma türleri Önemli Trichoderma türleriTrichoderma harzianumTrichoderma hamatumTrichoderma koningiTrichoderma asperellumGliocladium virensToprak kaynaklı hastalıklara karşı kullanılabilir. Bitkiye Trichoderma Uygulaması. Biyofungisitler Toprak kökenli hastalıklara karşı kullanılabilir:RootShield™ Trichoderma harzianum - Pythium, Rhizoctonia, Fus...
Tarımda Biyolojik Mücadele Nedir?

Tarımda Biyolojik Mücadele Nedir?

Biyolojik Mücadele
Bitki Zararlılarıyla Biyolojik Mücadele Nedir? Bitki hastalık etmenlerine, karşı canlı başka bir mikroorganizmanın kullanılmasıdır. Yani patojen populasyonlarının başka mikroorganizmalar tarafından kısmen veya tamamen yok edilmesidir. Son yıllarda bu tanıma mikroorganizmalardan elde edilen biyolojik ürünler (protein yapısındaki bazı maddeler) veya mikroorganizma kısımları da eklenebilir. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Biyolojik mücadele etmeni olarak kullanılan mikroorganizmalarMikorizal funguslarTrichoderma’larMikoparazit diğrer bazı türler (Pythium oligandrum)Baskıcı toprakBitki gelişimini teşvik edici rizobakterilerBazı yararlı bakteriler (Mikrobiyal gübre)Patojen olmayan ırklarBiyotik Uyarıcı özelliğinde biyolojik ürünlerBakteri, fungus hücre d...
Verification: 1c284e6c8546eb3c