Salı, Kasım 24Topraksız Tarım

Etiket: maliyeti

Solucan Gübresi Üretim İzni Nasıl Alınır?

Solucan Gübresi Üretim İzni Nasıl Alınır?

Vermikompost
Solucan gübresi hammaddesi olarak hayvansal yan ürün (Hayvan Gübresi) kullanan işletmeler 24.12.2011 tarihli ve 28152 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliği kapsamında onay olmak zorundadır. İşletmeler aşağıdaki evraklarla İl Müdürlüğü, Hayvan Sağlığı ve yetiştiriciliği Şube Müdürlüğüne başvururlar; Başvuru dilekçesi ve beyannamesi.Kapasite raporu(Sanayi Odasından veya Ticaret odasından) veya ekspertiz raporu, resmi kurumlarda kurum beyanı.İşletmenin teknik resim kurallarına göre çizilmiş; su giderleri, personel hareketleri, üretim akış şeması, makine yerleşim planı gibi bilgileri içeren en az A3 boyutunda yerleşim krokisi.İşletmede oluşan katı/sıvı/gaz atıkların uzaklaştırma şekli ile sıklığı hakkında bilgi ile...
Verification: 1c284e6c8546eb3c