Perşembe, Kasım 26Topraksız Tarım

Etiket: organik gübre

Neden Kompost Yapmalıyız?

Neden Kompost Yapmalıyız?

Kompost
Kompost doğada kendiliğinden işleyen doğal bir süreçtir Organik atıkların doğaya geri kazandırılmasını sağlar.Bitki besin maddelerini geri kazanmış oluruz.Kompostu gübre, malç ve diğer toprak düzenleyiciler ile birlikte kullanarak tarımsal girdileri azaltmış oluruz.Yığın depolama alanlarında biriken atık miktarını azaltmış oluruz.Yeni nesiller için daha temiz bir dünya bırakmış oluruz.Kompostlama süreci sonunda organik atıklar tarımsal açıdan toprağın kalitesini arttıran toprak ıslah materyallerine dönüşür. Türkiye Topraklarının Organik Madde Durumu Türkiye topraklarının organik madde miktarları araştırıldığında kompost yapımı ve kullanımının önemi ortaya çıkmaktadır. Ülkemiz topraklarının %19,2'si çok az organik madde, %49,8'i az organik madde, %22,4'ü orta derecede organik mad...
Atık Yönetimi Nedir?

Atık Yönetimi Nedir?

Kompost
Üretim tüketim ve kullanım faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan, canlılarave çevreye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı biçimde alıcı ortama verilmesi sakıncalı olan her türlü madde olarak tanımlanabilmektedir. Nüfus kentleşme, tüketim ve sanayileşmedeki artışa bağlı olarak hemDünya’da hem de ülkemizde oluşan atık miktarı da aynı oranda artış göstermektedir Bu durum, doğal kaynakların azalması ve sera gazısalınımındaki artışa bağlı olarak küresel ısınmaya neden olmaktadırBöylece iklimsel problemlerle birlikte hava, toprak ve su kirliliği deoluşarak iyileştirilmesi neredeyse imkansız sorunlar Dünyamızı tehditetmektedir. Çevre kirliliği ve yasal mevzuat açısından değerlendirildiğinde atıkların uygun yöntemlerle bertaraf edilmesi ya da değerlendirilmesi atık yönetimi zorunl...
Ülkemiz İçin Yeni Bir Gübre – Solucan Gübresi

Ülkemiz İçin Yeni Bir Gübre – Solucan Gübresi

Vermikompost
Son yıllarda gittikçe önem kazanan organik tarım; doğanın dengesini bozmadan, uygun ekolojilerde kimyasal ve sentetik maddeler kullanmadan, sadece kültürel önlemler, biyolojik mücadele ve organik kaynaklı girdiler kullanılarak yapılan tarım şeklidir. Organik tarımda çevre, bitki, hayvan ve insan sağlığının korunması birincil ve en önemli amaçtır. Bu tarım şeklinin ekonomik olabilmesi için organik gübreler ve toprak düzenleyicilerin etkin kullanılması gerekmektedir. Toprağın doğal dengesini bozmadan, sürekli toprağı iyileştirecek materyallerden birisi “solucan gübresi”dir. Solucan Gübresi, simbiyotik bakteri (Rhizobium) ve asimbiyotik mikroorganizmalardan azot fiksasyonu yapan bakteri (Azotobakter) ve mikoriza mantarlarını içerir. Organik bir materyal olan solucan gübresi, toprak özelli...
Verification: 1c284e6c8546eb3c