Perşembe, Kasım 26Topraksız Tarım

Etiket: perlit

Topraksız Çilek Yetiştiriciliğinde Yetiştirme Ortamları ve Faydalı Bakteri Kullanımının Verim ve Kaliteye Etkileri – Neslişah ÜNAL

Topraksız Çilek Yetiştiriciliğinde Yetiştirme Ortamları ve Faydalı Bakteri Kullanımının Verim ve Kaliteye Etkileri – Neslişah ÜNAL

Akademik Çalışmalar
Yazar: NESLİŞAH ÜNALDanışman: PROF. YÜKSEL TÜZELYer Bilgisi: Ege Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı / Bahçe Bitkileri Bilim DalıKonu: Ziraat = Agriculture Bu araştırmada, yetiştirme ortamlarının ve ticari olarak bulunabilir bazı faydalı mikroorganizmaların sera koşullarında yapılan çilek yetiştiriciliğinde bitki gelişimine, verim ve kalite ile ilgili özelliklere etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Rubygem çilek çeşidinin kullanıldığı çalışmada yetiştirme ortamı olarak (1) perlit (inorganik) ve (2) Hindistan cevizi torfu (organik) kullanılmış, yetiştiricilik yatay saksılarda (3 bitki/saksı ve 6.15 bitki/m2) yapılmıştır. Alt parseller de ise bitki gelişimini teşvik eden kök bakterileri (PGPR) olarak (1) BM-Megaflu; Bacillus megaterium (KBA-10), Pan...
Topraksız Yetiştiricilik Nedir?

Topraksız Yetiştiricilik Nedir?

Topraksız Tarım
Topraksız tarım, bitki yaşamı için gerekli olan su ve besin elementlerinin gereken miktarlarda kök ortamına verilmesi esasına dayalı bir yetiştirme sistemidir. K ök çevresi pH, EC, su içeriği besin içeriğinden drenaj pH, EC, oranı ve besin içeriğine kadar hesaplanan ve bitkiyi su kaybetmeden evapotranspirasyon ayakta tutabilecek iç ve dış çevre koşullarını optimize eden kontrol edilebilir bir yetiştiricilik sistemidir. TOPRAKSIZ TARIM SİSTEMLERİ Su KültürüSubstrat Kültürü Su Kültürünün Avantajları Su ve besin maddelerinden daha iyi yararlanma.Bitki su gereksinimi hesaplaması zorunlu değil.Atık substrat sorunu yok ve yeni sezona geçiş kolay ve hızlı. Su Kültürünün Dezavantajları Ayrıntılı teknik donanım gerektirir Bitkiyi destekleyerek ayakta tutmak esastır.Besin ç...
Verification: 1c284e6c8546eb3c