Perşembe, Kasım 26Topraksız Tarım

Etiket: sıfır atık

Kompost Nedir – Nasıl Yapılır

Kompost Nedir – Nasıl Yapılır

Kompost
Evsel ve tarımsal organik atıkların (Bitkisel ve Hayvansal) geri kazanılması yani değerlendirilmesi gerekmektedir Çünkü bu atıklar kaybedilemeyecek düzeyde faydalı ve önemlidir. Bitki artığı kompostları iyi hazırlandıkları ve hızlı ayrışmayı sağlamak üzere yeterli miktarda azot, fosfor ve kireç kullanıldığı hallerde çok iyi bir organik madde kaynağıdırlar Kompost materyali toprağa katıldığında, toprakta önemli miktarda organik madde oluşturur ve içerdiği bitki besin maddelerini bitkilere kolayca yarayacak şekilde serbest hale geçirmeye hazırdır. Kompost yaprak saman, mısır sapları topraktan sökülmüş bitkiler, biçilmiş çimler, budama atıkları gibi bitkisel atıkların bir çukur içinde uygun nem, sıcaklık ve havalanma koşullarında çürümeye bırakılmasıyla oluşur. TC Tarım ve O...
Atık Yönetimi Nedir?

Atık Yönetimi Nedir?

Kompost
Üretim tüketim ve kullanım faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan, canlılarave çevreye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı biçimde alıcı ortama verilmesi sakıncalı olan her türlü madde olarak tanımlanabilmektedir. Nüfus kentleşme, tüketim ve sanayileşmedeki artışa bağlı olarak hemDünya’da hem de ülkemizde oluşan atık miktarı da aynı oranda artış göstermektedir Bu durum, doğal kaynakların azalması ve sera gazısalınımındaki artışa bağlı olarak küresel ısınmaya neden olmaktadırBöylece iklimsel problemlerle birlikte hava, toprak ve su kirliliği deoluşarak iyileştirilmesi neredeyse imkansız sorunlar Dünyamızı tehditetmektedir. Çevre kirliliği ve yasal mevzuat açısından değerlendirildiğinde atıkların uygun yöntemlerle bertaraf edilmesi ya da değerlendirilmesi atık yönetimi zorunl...
Sürdürülebilir Tarım Nedir?

Sürdürülebilir Tarım Nedir?

Kompost
Canlıların yaşamlarını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri için mutlak gerekli ihtiyaçları GIDA’dır Bu da ancak SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIMSAL ÜRETİM ile gerçekleşir. Yerleşime açılan alanlarda şehirleşme için çalışmalar sürdürülürken yeşil alanların ve tarımsal üretim yapılan arazilerin de sürdürülebilir olması en temel gerekliliktir. Sürdürülebilir Tarımda hedefe varmak için: Kimyasal girdilerin azaltılmasıBiyolojik mücadeleOrganik atık kullanımıHayvan gübresi ve yeşil gübre kullanımıToprak kalitesini artırıcı uygulamalarToprak ve su muhafazasıToprak işlemeNöbetleşe ekimToprakların fiziksel, biyolojik ve kimyasal özellikleri’nin dikkate alınması TARIMSAL ÜRETİM, YEŞİL ALAN, PARK VE BAHÇELERİN BAKIMLARI neticesinde BİTKİSEL ATIK MADDELER ortaya çıkar. ENTEGRE ATIK YÖNETİM SİS...
Verification: 1c284e6c8546eb3c