Perşembe, Kasım 26Topraksız Tarım

Etiket: solucan gübresi nasıl yapılır

Solucan Gübresi Üretim İzni Nasıl Alınır?

Solucan Gübresi Üretim İzni Nasıl Alınır?

Vermikompost
Solucan gübresi hammaddesi olarak hayvansal yan ürün (Hayvan Gübresi) kullanan işletmeler 24.12.2011 tarihli ve 28152 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliği kapsamında onay olmak zorundadır. İşletmeler aşağıdaki evraklarla İl Müdürlüğü, Hayvan Sağlığı ve yetiştiriciliği Şube Müdürlüğüne başvururlar; Başvuru dilekçesi ve beyannamesi.Kapasite raporu(Sanayi Odasından veya Ticaret odasından) veya ekspertiz raporu, resmi kurumlarda kurum beyanı.İşletmenin teknik resim kurallarına göre çizilmiş; su giderleri, personel hareketleri, üretim akış şeması, makine yerleşim planı gibi bilgileri içeren en az A3 boyutunda yerleşim krokisi.İşletmede oluşan katı/sıvı/gaz atıkların uzaklaştırma şekli ile sıklığı hakkında bilgi ile...
Solucan Gübresi Üretimi Süreci Nasıldır?

Solucan Gübresi Üretimi Süreci Nasıldır?

Vermikompost
Solucan gübresi üretimi uygun bir üretim kabıyla başlar. Her türlü şeyden kompost kabı yapılabilir ancak ısı ve nem seviyesi açısından en iyisi ahşap kaplardır. Gerekli olan birkaç önemli unsur şunlardır: Derin olmayan ancak yüzeyi geniş bir kap (sığ ve geniş),Dipte hava delikleri olması ,Havalandırma için düşük kenarlar Eğer uygun bir kab olursa solucanlar dışarı çıkmazlar. Solucanlar mecbur kalmadıkça göç etmeyen türden canlılardır. Aynı zamanda ışıktan korkarlar. Eğer kab gün boyu açık tutulursa solucanlar kabın dibine doğru dalışa geçeceklerdir. Yeterli besinler ve konforlu yatakları varsa göç etmeleri için bir neden yoktur. Daha sonra hem karbon kaynağı olarak hem de doğal ortamlarına benzerlik oluşturmak için yatak hazırlanmalıdır. Yatak için en iyi malzemeler şeritler halinde...
Verification: 1c284e6c8546eb3c