Pazar, Kasım 29Topraksız Tarım

Etiket: solucan gübresi

Solucan Mucizesi

Vermikompost
kırmızı solucanların kompost üretim çabasına uyan en iyi solucan türü... Kırmızı solucanlar bizim kompost sistemimiz için biçilmiş kaftandır. Çok iyi ürüyorlar, çılgınca besleniyorlar ve oldukça bol gübre veriyorlarve toprağımızın havalanmasını sağlıyorlar.. " Sıcak bir yaz gününde çoğumuzun gölette bir veya iki balık tutmak için oltaya taktığımız bu küçük solucanlar yorgun ve kimyasallarla kirlenmiş tarım arazilerimizin kurtarıcıları olabilirler. “Yıllardır bu ülkede organik tarım yaptık.Daha sonra kimyasal sanayi çiftçilere satışlara başladı ve bunun adı da sözde geleneksel tarım oldu.Fakat ben inanıyorum ki kimyasal çiftçilik döneminde oyunun sonuna doğru gidiyoruz.Toprağın biyolojisine geri dönmek zorundayız.Toprak içerisinde mikroplarıyla beraber yaşamaktadır ve biz ona bu şeki...

Solucan Gübresi Üretim İzni Nasıl Alınır?

Vermikompost
Solucan gübresi hammaddesi olarak hayvansal yan ürün (Hayvan Gübresi) kullanan işletmeler 24.12.2011 tarihli ve 28152 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliği kapsamında onay olmak zorundadır. İşletmeler aşağıdaki evraklarla İl Müdürlüğü, Hayvan Sağlığı ve yetiştiriciliği Şube Müdürlüğüne başvururlar; Başvuru dilekçesi ve beyannamesi.Kapasite raporu(Sanayi Odasından veya Ticaret odasından) veya ekspertiz raporu, resmi kurumlarda kurum beyanı.İşletmenin teknik resim kurallarına göre çizilmiş; su giderleri, personel hareketleri, üretim akış şeması, makine yerleşim planı gibi bilgileri içeren en az A3 boyutunda yerleşim krokisi.İşletmede oluşan katı/sıvı/gaz atıkların uzaklaştırma şekli ile sıklığı hakkında bilgi ile...

Solucan Gübresi Üretimi Süreci Nasıldır?

Vermikompost
Solucan gübresi üretimi uygun bir üretim kabıyla başlar. Her türlü şeyden kompost kabı yapılabilir ancak ısı ve nem seviyesi açısından en iyisi ahşap kaplardır. Gerekli olan birkaç önemli unsur şunlardır: Derin olmayan ancak yüzeyi geniş bir kap (sığ ve geniş),Dipte hava delikleri olması ,Havalandırma için düşük kenarlar Eğer uygun bir kab olursa solucanlar dışarı çıkmazlar. Solucanlar mecbur kalmadıkça göç etmeyen türden canlılardır. Aynı zamanda ışıktan korkarlar. Eğer kab gün boyu açık tutulursa solucanlar kabın dibine doğru dalışa geçeceklerdir. Yeterli besinler ve konforlu yatakları varsa göç etmeleri için bir neden yoktur. Daha sonra hem karbon kaynağı olarak hem de doğal ortamlarına benzerlik oluşturmak için yatak hazırlanmalıdır. Yatak için en iyi malzemeler şeritler halinde...

Bitkiler İçin Solucan Gübresinin Faydaları

Vermikompost
Solucan dışkısı, peyzajcılık ve çiftçilik için olduğu kadar seralar veya ev bitkileri için hayal edilebilir en iyi saksı toprağıdır. En hassas bitkilerinizi bile yakmaz ve içeriğindeki tüm besinler suda çözülebilir formdadır ve bu da onu bitkiler için hemen alınabilir kılmaktadır. Solucan gübresi bir saksı toprağı olarak kullanıldığı gibi, ağaç, sebze, bodur ağaçlar (çalı) ve çiçekler için de bir ekim toprağı olarak kullanılabilir. Ayrıca malç olarak da kullanılabilir, sulandığında besin maddeleri yıkanarak doğrudan toprağa süzülür,bunların yanı sıra; Bitki Büyüme Düzenleyici etkisi sağlar.Bitkilerde Biyolojik Direnç Geliştirme Yeteneği sağlar.Zararlı Saldırılarını Azaltma Yeteneği sağlar.Bitki Hastalıklarını Baskılama Yeteneği sağlar. VERMİKOMPOST’UN TEMEL AVANTAJLARI Oluşan...

Solucan Gübresinin Özellikleri

Vermikompost
Vermikompost sindirilmiş komposttan meydana gelen mükemmel bir toprak katkı maddesidir. Solucan dışkısı besin ve mikrobiyal açıdan daha zengindir ve bu nedenle yüksek değerli bir ürün olarak kabul edilir. Solucan gübresinin kimyasal analizi yapıldığında 15 cm kalınlığındaki iyi toprak katmanında bulunandan 5 kat daha fazla kullanılabilir azot, 7 katdaha fazla kullanılabilir potasyum ve 1,5 kat daha fazla kalsiyum içerdiği tespit edilmiştir. Ek olarak, besin ömrünün diğer topraklarla karşılaştırıldığında 6 kat daha fazla uzun olduğu ve ayrıca fosforun solucanın sindirim sisteminden geçerken bitkinin alabileceği fosfor formuna dönüştüğü tespit edilmiştir Toprak özelliğinde meydana getirdiği değişiklikler toprağın hava ve su alımını iyileştirerek tohum filizlenme ve kök gelişimini tet...

Solucan Gübresi (Vermikompost) Nedir?

Vermikompost
Vermikompost, çeşitli organik atıkların (hayvan dışkısı,sap ,saman,evsel meyve sebze atıkları,bahçe yaprak atıkları ,talaş ,atık kağıt vb.)bazı toprak solucanları tarafından sindirilmeleri sırasında kompostlaştırılması sonucu elde edilen ve tarımsal endüstride organik gübre ve toprak düzenleyici olarak kullanılan bir üründür. Genel anlamda binlerce solucan türü olmasına rağmen, sadece birkaç türü solucan gübresi üretiminde kullanılabilir. Bu tür solucanlar hemen her türlü sebze atıkları üzerinde gelişebilir ve günlük olarak kendi ağırlıkları kadar atık tüketebilirler. Eğer uygun koşulları sağlarsanız her 40 günde bir sayılarını ikiye katlayarak nüfusunu hızla arttırırlar.7 Olumlu koşullar altında, solucanlar çok çabuk çoğalırlar. Cinsel olgunluğa yaklaşık sekiz hafta içinde eriş...

Ülkemiz İçin Yeni Bir Gübre – Solucan Gübresi

Vermikompost
Son yıllarda gittikçe önem kazanan organik tarım; doğanın dengesini bozmadan, uygun ekolojilerde kimyasal ve sentetik maddeler kullanmadan, sadece kültürel önlemler, biyolojik mücadele ve organik kaynaklı girdiler kullanılarak yapılan tarım şeklidir. Organik tarımda çevre, bitki, hayvan ve insan sağlığının korunması birincil ve en önemli amaçtır. Bu tarım şeklinin ekonomik olabilmesi için organik gübreler ve toprak düzenleyicilerin etkin kullanılması gerekmektedir. Toprağın doğal dengesini bozmadan, sürekli toprağı iyileştirecek materyallerden birisi “solucan gübresi”dir. Solucan Gübresi, simbiyotik bakteri (Rhizobium) ve asimbiyotik mikroorganizmalardan azot fiksasyonu yapan bakteri (Azotobakter) ve mikoriza mantarlarını içerir. Organik bir materyal olan solucan gübresi, toprak özelli...
Verification: 1c284e6c8546eb3c