Perşembe, Kasım 26Topraksız Tarım

Etiket: topraksız domates

Topraksız Tarım Nedir?

Topraksız Tarım Nedir?

Topraksız Tarım
Topraksız tarım; durgun veya akan besin çözeltisinde, bitki besleyiciler (besin eriyiği) ile beslenmiş katı ortamlarda (cocopeat, kaya yünü vs) ya da besin çözeltisinin sisleme yoluyla (aeroponik) verilmesiyle gerçekleştirilen her türlü tarımsal üretim şekline denir (Sevgican, 2003). Topraksız tarım tarihi incelendiğinde Babil’in asma bahçelerinde Azteklerde ve Çinliler’ in yüzen bahçelerinde karşılaşılmaktadır. Yazılı kayıtlar incelendiğinde ise Mısırlıların milattan önce suda bitki yetiştirdiği anlatılmaktadır. 1600’lü yıllarda topraksız yetiştiricilikle ilgili bitki gelişimini destekleyen maddeler ve bitkilerin bileşimini belirlemeye yönelik çalışmalar yapılmıştır. 1800’lü yıllarda bitkilerinbesin eriyiği ile sulanarak yetiştirilebileceği ispatlanmıştır. 1860 yılında ise bitki besin...
Verification: 1c284e6c8546eb3c