Pazar, Kasım 29Topraksız Tarım

Etiket: topraksız tarım besin tarifi

Topraksız Gül için Besin Çözeltisi ve Drenaj

Topraksız Tarım
Topraksız kültür gül yetiştiriciliğinde su ve besin elementleri damla sulama sistemi ile verilmektedir. Kış aylarında 3-5 kez, yaz aylarında ise 6-10 kez sulama yapılmaktadır. Her sulamada bitki başına en az 70-80 ml su verilmelidir. Yaz aylarında Akdeniz Bölgesi gibi sıcak bölgelerde bu değer bitki başına 100-150 ml’ye çıkmaktadır. Besin çözeltisinin verilişi otomasyonla kontrol edilebilmektedir. Sulama sıklığı ve süresi radyasyon ve drene olan su miktarına göre ayarlanmalıdır. Sulamada drenaj miktarı düzenli olarak izlenmeli ve sulamalar ortalama olarak kapalı sistemde %30, açık sistemde %15 drenaja izin verecek şekilde gerçekleştirilmelidir. Kapalı sistemde su ve besin elementi yönünden %30-40 oranında tasarruf sağlanmaktadır. Besin çözeltisinin EC’si yaz döneminde 1.5-1.8, kış dönemin...

Topraksız Tarım Besin Çözeltisi Formülleri

Topraksız Tarım
Topraksız tarımda kullanılan besin formüllerinin temellerini oluşturan araştırmalarda elde edilen formüller aşağıdaki tabloda listelenmiştir. Günümüzde kullanılan formüller genel olarak bu formüllerden çıkılarak çalışılan bitkiye göre üreticinin gözlem ve tecrübeleri ile revize edilerek kullanılmaktadır. Çizelgedeki değerler ppm (mg/lt) birimi ile verilmiştir. Besin elementinin bir litre besin çözeltisi içinde kaç mg bulunduğunu gösterir.
Verification: 1c284e6c8546eb3c