Perşembe, Kasım 26Topraksız Tarım

Etiket: yaprak biti

Gül Yetiştiriciliği Hastalık Ve Zararlılar

Gül Yetiştiriciliği Hastalık Ve Zararlılar

Biyolojik Mücadele
Hastalıklar Külleme (Sphaerotheca pannosa var.rosae)Mildiyö (Peronospara sparsa)Karaleke (Diplocarbon rosae)Gül pası (Phragmidium mucronatum)Kurşuni küf (Botrytis cinerea pers)Gül mozaik virüsü Zararlılar Kırmızı örümcekler (Tetranychus spp.) Kırmızı örümcekler (Tetranychus spp.)Yaprak bitleri (Afitler) (Macrosiphum rosae)Thripsler (Frankliniella tritici, F. occidentalis)Gül koşnili (Aulacaspis rosae)Gül Filizarısı (Syrista parreyssi)Gül Yaprak Arısı (Arge rosae)Nematodlar (Meloidogyne spp.) Fizyolojik Bozukluklar Kör Sürgün: Uç kısımlarında çiçek tomurcuğu oluşturmayan sürgünlere kör sürgün denir. Kör sürgün oluşumunun nedeni tam bilinmemektedir. Işık, sıcaklık, beslenme gibi iklim ve kültür koşullarındaki dalgalanmalar kör sürgün oluşumunu etkilediği gibi, hormon m...
Tarımda Biyolojik Mücadele Nedir?

Tarımda Biyolojik Mücadele Nedir?

Biyolojik Mücadele
Bitki Zararlılarıyla Biyolojik Mücadele Nedir? Bitki hastalık etmenlerine, karşı canlı başka bir mikroorganizmanın kullanılmasıdır. Yani patojen populasyonlarının başka mikroorganizmalar tarafından kısmen veya tamamen yok edilmesidir. Son yıllarda bu tanıma mikroorganizmalardan elde edilen biyolojik ürünler (protein yapısındaki bazı maddeler) veya mikroorganizma kısımları da eklenebilir. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Biyolojik mücadele etmeni olarak kullanılan mikroorganizmalarMikorizal funguslarTrichoderma’larMikoparazit diğrer bazı türler (Pythium oligandrum)Baskıcı toprakBitki gelişimini teşvik edici rizobakterilerBazı yararlı bakteriler (Mikrobiyal gübre)Patojen olmayan ırklarBiyotik Uyarıcı özelliğinde biyolojik ürünlerBakteri, fungus hücre d...
Verification: 1c284e6c8546eb3c