Pazartesi, Kasım 23Topraksız Tarım

Topraksız Çilek Yetiştiriciliğinde Yetiştirme Ortamları ve Faydalı Bakteri Kullanımının Verim ve Kaliteye Etkileri – Neslişah ÜNAL

Yazar: NESLİŞAH ÜNAL
Danışman: PROF. YÜKSEL TÜZEL
Yer Bilgisi: Ege Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı / Bahçe Bitkileri Bilim Dalı
Konu: Ziraat = Agriculture

Bu araştırmada, yetiştirme ortamlarının ve ticari olarak bulunabilir bazı faydalı mikroorganizmaların sera koşullarında yapılan çilek yetiştiriciliğinde bitki gelişimine, verim ve kalite ile ilgili özelliklere etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Rubygem çilek çeşidinin kullanıldığı çalışmada yetiştirme ortamı olarak (1) perlit (inorganik) ve (2) Hindistan cevizi torfu (organik) kullanılmış, yetiştiricilik yatay saksılarda (3 bitki/saksı ve 6.15 bitki/m2) yapılmıştır. Alt parseller de ise bitki gelişimini teşvik eden kök bakterileri (PGPR) olarak (1) BM-Megaflu; Bacillus megaterium (KBA-10), Pantoea agglomerans (RK-134). Pseudomonas fluorescens (2) Cedriks; Pseudomonas fluorescens ve (3) Vitormone Plus: Azotobacter ssp denemeye alınmıştır. Araştırmada bitki gelişimi (boy, taç izdüşümü, yaprak, açan çiçek, kol, tomurcuk sayıları, SPAD, verim (toplam ve pazarlanabilir verim, toplam meyve sayısı, pazarlanabilir ve ortalama meyve ağırlığı) ve kalite (sertlik, SÇKM, TA, EC, pH, antioksidan, toplam fenolik madde, vitamin C) parametreleri saptanmıştır. Yetiştirme ortamlarının bitki gelişimine etkisi önemli olmuştur. Hindistan cevizi torfu, perlit ortamına göre toplam ve pazarlanabilir verim değerlerini sırasıyla %38 ve %36.5 oranlarında artırmıştır. Bakteriler arasında da en yüksek toplam ve pazarlanabilir verim 1.60 ve 1.57 kg/m2 ile Cedriks uygulamasından elde edilmiştir. Meyve kalite parametrelerinden sertlik, TA, meyve suyu EC’si ve vitamin C içeriği, uygulamalardan etkilenmiştir. Araştırmada elde edilen bulgular değerlendirildiğinde yetiştirme ortamlarının, İzmir koşullarında yapılan ısıtmasız sera koşullarındaki çilek üretiminde bitki gelişimi, verim ve kalite özelliklerini etkilediği, Hindistan cevizi torfu’nun perlit ile karşılaştırıldığında iyi sonuç verdiği; faydalı bakterilerden özellikle Pseudomonas fluorescens’in verim ile ilgili parametrelere olan etkisi nedeniyle üretimde kullanımının önerilebileceği ortaya konmuştur.

Çalışmanın Tamamına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

In this study, it was aimed to the determinetion the effects of growing media and commercially available some beneficial microorganisms on plant growth, yield and quality of strawberry plant under the greenhouse conditions was aimed. Rubygem strawberry variety was used for this study. (1) Perlite (inorganic) and (2) cocopeat (organic) were used as growing media. Cultivation was done in horizontal pots (3 plants/pot and 6.15 plants/m2). In sub-plots, (1) BM-Megaflu; Bacillus megaterium (KBA-10), Pantoea agglomerans (RK-134), Pseudomonas fluorescens (2) Cedriks; Pseudomonas fluorescen and (3) Vitormone Plus: Azotobacter ssp root bacterias (PGPR) that promote plant growth were incorporated into trial. Plant growth (length, crown, leaf, blooming flower, branch, runner numbers) chloropphyll index (SPAD) yield (total and marketable yield, total fruit amount, marketable and average fruit weight) and quality (firmness, TSS, TA, EC, pH, antioxidant activity, total phenolic compounds, vitamin C) parameters were determined in this study. The effect of growing media on plant growth was found significant. Cocopeat increased total and marketable yield values by %38 and %36.5; respectively in comparison to perlite. Among bacterias, the highest total and marketable yield were obtained from Cedriks with 1.60 and 1.57 kg/m2. Fruit quality parameters such as fruit firmness, titretable acidity, fruit juice EC and vitamin C content were affected by treatments. When the findings that are obtained in the study were evaluated, it was observed that growting media affected the plant growth, yield and quality characteristics in the cultivation of unheated greenhouse conditions in İzmir and cocopeat gave better results when compared with perlite It has been shown that use at Pseudomonas fluorescens usage in cultivation could be recommended due to it’s effect on yield related parameters.

Çalışmanın Tamamına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Verification: 1c284e6c8546eb3c